Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرند از برگزاری کارگاه آموزشی نحوه سرشماری کلنی‌های زنبور عسل در این شهرستان خبر داد.

آموزش بهره‌بردار‌ان پرورش زنبورعسل  برای سرشماری در مرند

به گزارش خبرنگار ایانا در تبریز، منوچهر رحمانی هدف از  برگزاری این کارگاه را، آشنایی کارشناسان پهنه بندی با تعاریف و مفاهیم و اهداف اجرای طرح، سؤالات و نحوه گردآوری ارائه خدمات مناسب به زنبورداران ، بررسی و ارزیابی نتایج برنامه های اجرایی در ارتباط با افزایش تولیدات و نیز مقابله با شرایط غیر قابل پیش بینی بینی و به حداقل رساندن زیان های وارده را عنوان کرد و گفت : در این سرشماری اطلاعات گسترده‌ای از قبیل تعداد کندو ، مقدار، تعداد شاغلان در سطح شهرستان و استان گردآوری می‌شود.

رحمانی ادامه داد: دقت و توجه کارشناسان مروج پهنه بندی در تکمیل پرسشنامه‌ها و جمع آوری اطلاعات بهره برداران پرورش زنبور عسل بسیار ضروری است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند در ادامه در مورد تفاوت آمار های مرکز آمار ایران و وزارت جهادکشاورزی در حوزه بهره‌برداران زنبور عسل گفت:‌ اطلاعات مرکز آمار ایران براساس نتایج طرح‌های آماری است اما اطلاعات وزارت جهاد بر اساس بر آورد است.

وی تصریح کرد: تکمیل پرسشنامه‌ها، عنصر کلیدی طرح آمارگیری ها و جمع آوی اطلاعات است و کارشناسان مروج پهنه نسبت به تکمیل اطلاعات بهره برداران و ثبت در سامانه پهنه بندی باید جدیت و دقت لازم را داشته باشند.

رحمانی از زنبورداران خواست تا با ماموران سرشماری همکاری کرده و جمعیت درست کلنی های خود را در اختیار آن ها قرار دهند تا سرشماری به درستی در موعد مقرر و آمار ها مطابق با واقعیت باشند، چراکه تمامی خدمات و مجوزها بر اساس اطلاعات این سرشماری به زنبورداران داده خواهد شد.

مومی سازمان جهادکشاورزی استان، ضمن بیان این مطلب افزود: هدف از این کارگاه سرشماری، آشنایی کارشناسان پهنه بندی با تعاریف و مفاهیم و اهداف اجرای طرح، سؤالات و نحوه گردآوری ارائه خدمات مناسب به زنبورداران ، بررسی و ارزیابی نتایج برنامه های اجرایی در ارتباط با افزایش تولیدات و نیز مقابله با شرایط غیر قابل پیش بینی بینی و به حداقل رساندن زیان های وارده را عنوان نمود.

وی گفت : در این سرشماری اطلاعات گسترده‌ای از قبیل تعداد کندو ، مقدار، تعداد شاغلان و ... در سطح شهرستان و استان گردآوری می‌شود.

رحمانی ادامه داد: دقت و توجه کارشناسان مروج پهنه بندی در تکمیل پرسشنامه‌ها و جمع آوری اطلاعات بهره برداران پرورش زنبور عسل بسیار ضروری است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند در ادامه در مورد تفاوت آمار های مرکز آمار ایران و وزارت جهادکشاورزی در حوزه بهره‌برداران زنبور عسل گفت:‌ اطلاعات مرکز آمار ایران براساس نتایج طرح‌های آماری است اما اطلاعات وزارت جهاد بر اساس بر آورد است.

وی تصریح کرد: تکمیل پرسشنامه‌ها، عنصر کلیدی طرح آمارگیری ها و جمع آوی اطلاعات است و کارشناسان مروج پهنه نسبت به تکمیل اطلاعات بهره برداران و ثبت در سامانه پهنه بندی باید جدیت و دقت لازم را داشته باشند.

رحمانی از زنبورداران خواست تا با ماموران سرشماری همکاری کرده و جمعیت درست کلنی های خود را در اختیار آن ها قرار دهند تا سرشماری به درستی در موعد مقرر و آمار ها مطابق با واقعیت باشند، چراکه تمامی خدمات و مجوزها بر اساس اطلاعات این سرشماری به زنبورداران داده خواهد شد.

طرح سرشماری از بهره‌بردار‌های پرورش زنبورعسل در سراسر کشور از 14 تا 30 مهرماه اجرا می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید