Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهادکشاورزی استان تهران:

رئیس جهادکشاورزی استان تهران گفت: توسعه کشت کلزا، در راستای اجرای منویات رهبری و تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از اگروتروریسم ازطریق تلاش برای کاهش وابستگی به واردات در دانه‌های روغنی است.

کشت کلزا در راستای تأمین امنیت غذایی توسعه می‌یابد

به گزارش خبرنگار ایانا در تهران، کریم ذوالفقاری، در نشست شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در سه دبخش بذرسبزی و صیفی، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی واردات داریم که باید با برنامه‌ریزی و تلاش موثر وابستگی به واردات و تهدیدات را در این بخش‌ها کاهش دهیم.

ذوالفقاری، با بیان اینکه 90 درصد محصولات کشاورزی تولید داخل است،اظهار کرد: اما نمی توان گفت که 90 درصد امنیت غذایی‌مان هم تأمین است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی با اشاره به برنامه تولید 6 هزارتن کلزا و سطح 3 هزارهکتار کشت برای سال 97 استان تهران گفت: تاکنون کشت کلزا در 370هکتار از اراضی استان صورت گرفته است.

عباسعلی عامری در این نشست، از اجرای طرح سرشماری زنبورستان‌ها در مهرماه خبر داد و گفت: مراکز خدمات برای احصای دقیق آمار زنبورستان‌ها اقدام کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید