Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران:

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران گفت: تأمین امنیت غذایی پیش نیاز اقتصاد پایدار است.

امنیت غذایی، پیش نیاز اقتصاد پایدار است

به گزارش خبرنگار ایانا در تهران، کریم ذالفقاری در نشست راهبردی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: 15 هزار واحد خدماتی-کشاورزی در استان تهران وجود دارد که کمتر از 6درصد این واحدها نیمه فعال یا غیرغعال است.

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به کسب رتبه نخست این سازمان دربین 63 دستگاه اداری استان دربیستمین جشنواره شهیدرجایی استان، گزارشی در مورد این جشنواره و عملکردهای سازمان جهادکشاورزی استان تهران ارائه کرد.

امین روشنی در این خصوص اظهار کرد: درجشنواره شهید رجایی  تمام فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی استان جمع‌آوری و براساس شاخص‌های درنظرگرفته شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی هم چنین توضیحاتی در مورد حجم مکاتبات اداری شهرستان‌ها و گزارش اجرای برنامه الکترونیکی نمودن درخواست‌ها و فرم‌های اداری همکاران بیان کرد.

روشنی با تشریح شاخص‌های ارزیابی شهرستان‌ها گفت: 52 نشست شورای راهبری جهاد کشاورزی استان تهران در سطح 16شهرستان استان و 20 جلسه درسطح ستادی تاکنون برگزار شده است.

در پایان این جلسه از تیم‌کاری که در فرآیند جشنواره شهید رجایی و عملی ساختن شاخص‌ها نقش داشتند، با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید