Iranian Agriculture News Agency

طی فراخوانی اعلام شد؛

شرکت شهرک‌های کشاورزی طی فرآخوان عمومی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در مجتمع/شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری برای سرمایه گذاری در این زمینه دعوت کرد.

دعوت ازمتقاضیان سرمایه‌گذاری در شرکت شهرک‌های کشاورزی

به گزارش ایانا از استان تهران، شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.

 

شرایط عمومی:

۱-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری واگذار خواهد شد.

۲-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت  قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.

۳-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.

۴-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.

۵-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.

۶-بازدید متقاضیان از محل  شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعییت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

۷-متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.

۸-متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط ، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.

۹-از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی ،وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاءطرفین رسیده اخذ می گردد.

۱۰-صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می باشد.

۱۱-براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری بر عهده این شرکت می‌باشد.

۱۲-شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.

۱۳-پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری اقدام خواهد نمود.

۱۴-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.

۱۵-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

۱۶-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود

۱۷-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست  به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.۱۸-متقاضیان موظفند بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایندو در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت.

* برای کسب اطلاعات و توضیحات بیشتر مربوط به شهرک شیلاتی شهدای اندیمشک خوزستان ردیف ۱۶ متقاضیان به سایت شرکت مراجعه نمایند.

محل و مهلت دریافت درخواست متقاضیان:

متقاضیان می‌توانند از روز سه شنبه مورخ  ۹۷/۰۶/۰۶  لغایت ۹۷/۰۶/۱۸ بمدت ۱۰ روز کاری، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور (توانیر ) نبش کوچه گیتا پلاک ۸ حوزه مدیریت تملک و واگذاری و کمیسیون معاملات تحویل نمایند.ضمنا برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.

 

 

فهرست مجتمع و شهرک های کشاورزی(گلخانه ای-دامی-شیلاتی)  فراخوان شماره   ۴-۹۷

ردیف

استان

شهرستان

عنوان شهرک

نوع فعالیت

مساحت برای

فرآخوان (مترمربع)

۱

اردبیل

کوثر

فیروزآباد کوثر

گلخانه ای

۲۱۰۰۰۰

۲

اردبیل

پارس آباد

قره قباق

گلخانه ای

۱۰۰۰۰۰

۳

اردبیل

گرمی

 دامپروری آنگوتلار

دامپروری

۱۰۰۰۰۰

۴

اردبیل

پارس آباد

اراضی مغان

گلخانه ای

۲۰۰۰۰۰۰

۵

آذربایجان شرقی

ملکان

ملکان

گلخانه ای

۴۱۰۰۰۰

۶

آذربایجان شرقی

کلیبر

کلیبر

گلخانه ای

۲۵۰۰۰۰

۷

آذربایجان شرقی

مرند

مرند

گلخانه ای

۳۰۰۰۰۰

۸

آذربایجان شرقی

عجب شیر

عجب شیر

گلخانه ای

۱۷۹۸۶۰

۹

آذربایجان شرقی

بناب

بناب

گلخانه ای

۳۰۰۰۰۰

۱۰

آذربایجان غربی

ارومیه

خانشان

گلخانه ای

۲۱۳۰۰۰

۱۱

آذربایجان غربی

سلماس

درشک

گلخانه ای

۴۱۰۲۳۱

۱۲

آذربایجان غربی

بوکان

سریل آباد

گلخانه ای

۳۶۰۰۰۰

۱۳

بوشهر

دیلم

تنوب

گلخانه ای

۱۲۳۰۰۰۰

۱۴

چهارمحال وبختیاری

کیار

سبزکوه(جغدان)

گلخانه ای

۴۰۰۰۰۰

۱۵

خراسان رضوی

کاشمر

ترشیز گلستان

گلخانه ای

۲۹۰۰۰۰

۱۶

خوزستان

ایذه

نوترکی

گلخانه ای

۲۰۳۰۰۰

۱۷

خوزستان

اندیمشک

شیلاتی شهدا

شیلاتی

۳۱۳۰۰۰

۱۸

فارس

زرین دشت

فجر ایزد خواست

گلخانه ای

۱۲۸۰۰۰

۱۹

فارس

هرایجان

سپیدان

گلخانه ای

۷۸۰۰۰۰

۲۰

کرمان

ارزوئیه

چیل آباد

گلخانه ای

۶۰۶۴۱

۲۱

کهگیلویه و بویراحمد

گچساران

ناصر اباد

گلخانه ای

۲۴۰۰۰۰

۲۲

کهگیلویه و بویراحمد

باشت

فدک سرابیز

گلخانه ای

۲۴۰۰۵۲

۲۳

کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه

  دشت مازه طولیان

گلخانه ای

۱۵۰۰۰۰

۲۴

کهگیلویه و بویراحمد

گچساران

ماهور

گلخانه ای

۳۲۰۰۰۰

۲۵

لرستان

الیگودرز

الیگودرز

گیاهان دارویی

۱۵۰۰۰۰

۲۶

لرستان

دورود

چغا بهرام

گلخانه ای

۴۲۰۰۰۰

۲۷

لرستان

دلفان

نورآباد

گلخانه ای

۲۸۰۰۰۰

۲۸

هرمزگان

بندر عباس

شمیل

گلخانه ای

۲۱۰۰۰۰

۲۹

همدان

موسی آباد

پردیس

گلخانه ای

۱۱۰۰۰

۳۰

یزد

هرات

چاهک شهریاری

گلخانه ای

۵۰۰۰۰۰

جمع

       

۱۰۷۵۸۷۸۴

 

اطلاعات ضمیمه فرآخوان عمومی ۴/۹۷ دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک شیلاتی شهدای اندیمشک استان خوزستان

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود شهرک شیلاتی شهدای اندیمشک دارای سند مالکیت تک برگ بخش ثبتی چهار اندیمشک به شماره ملک سیزده فرعی از یازده اصلی مفروز و مجزی شده از یازده فرعی از اصلی مذکور به مساحت ۳۱۳۰۰۰ مترمربع را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.

مشخصات فنی شهرک شیلاتی:

۱-موقعیت شهرک در کیلومتر  ۱۵ جاده اندیمشک به اهواز در حاشیه سمت چپ کانال w1 از بند انحرافی دزفول و بین کانال W1L16  می باشد.

۲-شهرک شیلاتی شامل چهار قطعه می باشد که هر قطعه آن دارای مساحت اختصاصی و سهم از مشاعات نیز به همان نسبت می باشد. شهرک شیلاتی شامل ۲۵ مزرعه ۱۰۰تنی و ۳ مزرعه ۴۰ تنی می باشد

۳-شهرک شیلاتی داری تخصیص ۱۲ مترمکعب آب در ثانیه به صورت گردشی و ثقلی از کانال W1 (کیلومتر ۱۵+۷۰۰)  شبکه آبیاری دز می باشد.

۴-بخشی از ساختمانهای اداری و مدیریتی و تاسیسات و کانالهای آبرسان و زهکش های تخلیه و جاده های دسترسی واستخرهای ذخیره آب احداث گردیده است.

۵-دریچه های فلزی کشویی تنظیم آب، الکتروپمپ های منصوبه روی کانال اصلی، ترمینال باکس های روی الکتروپمپ ها ، تابلوهای برق رسانی اعم از فشار ضعیف و فشار متوسط و سایر اقلام مربوط به تجهیزات هیدرولیکی و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه برق رسانی و توزیع روشنایی انجام شده است.

۶-متقاضیان و بهره برداران شهرک شیلاتی کلیه تعهدات و تضامینی که شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در خصوص نحوه برداشت، بهره برداری، مدیریت، هزینه‌های آب بها و حق اشتراک شهرک شیلاتی مذکور ابلاغ می نماید را باید بپذیرند.

۷-واگذاری عرصه، اعیانی، مستحدثات و مجوزات با وضعییت موجود می‌باشد، لذا متقاضیان باید از محل بازدید بعمل آورده باشند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید