Iranian Agriculture News Agency

درنشست کمیته الگوی کشت استان قزوین بررسی شد؛

در چهارمین نشست کمیته فنی ستادی دفتر برنامه‌ریزی الگوی کشت استان قزوین، توزیع منابع آب کشاورزی و اجرای الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در اراضی تحت پوشش شبکه بحث و بررسی شد.

اجرای الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، در این نشست که با حضور نمایندگان سازمان جهادکشاورزی، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت آب منطقه‌ای، دفتر امور آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، شرکت توسعه مهندسی آب و خاک پارس و تشکل‌های فعال بخش کشاورزی استان برگزار شد، درباره عملیاتی کردن نرم افزار حامی تخصیص، توزیع منابع آب در راستای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و اجرای الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در اراضی تحت پوشش شبکه دشت قزوین واقع در کانال L1 و L2 بحث و تبادل نظر شد.

همچنین با توجه به اهمیت موضوع و دستور نشست، نمایندگان معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت توسعه مهندسی آب و خاک پارس؛ گزارشی از نحوه عملیاتی کردن نرم افزار حامی تخصیص و توزیع منابع آبی کشاورزی و الزامات مورد نیاز جهت پیاده سازی آن را تشریح کردند.

رئیس دفتر برنامه‌ریزی الگوی کشت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در این نشست گفت: کار مطالعاتی اولیه سامانه حامی مدیریت تخصیص و توزیع منابع آب کشاورزی در سطح 10 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین تهیه شده است، سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد با همکاری شرکت آب منطقه‌ای در اراضی پایلوت شبکه L1 و L2 مدیریت توزیع آب و تخصیص بهینه آن در بین بهره‌برداران را عملیاتی کند.

تورج بنیادی بر لزوم اهمیت پیاده‌سازی سامانه (نرم افزار) بر همکاری همه جانبه شرکت آب منطقه‌ای تاکید کرد و عدم همکاری شرکت آب منطقه‌ای را مانع از پیاده‌سازی سامانه مذکور دانست.

او اظهار کرد: موضوع پیاده‌سازی سامانه برای سال زراعی آتی بر اساس طرح کشت‌های صادره توسط سازمان جهاد کشاورزی و فروش آب از ابتدای سال زراعی 98-1397 بر اساس نرم افزار مورد نظر باید مورد توجه قرار گیرد.

بنیادی اظهار کرد: آموزش کار با سامانه ( نرم افزار) به مسئولین دفاتر فروش تحت پوشش شرکت آب منطقه‌ای توسط شرکت مشاور طرح باید انجام شود.

در این نشست نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و تامین اعتبار در خصوص پیاده‌سازی سامانه یاد شده اعلام کردند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید