Iranian Agriculture News Agency

در دومین نشست تهیه سند توسعه شهرستان سمیرم عنوان شد:

معاون فرماندار شهرستان سمیرم، با اشاره به اینکه نرخ بیکاری شهرستان سمیرم نقش اثرگذار در اقتصاد کلان این شهرستان دراد، گفت: این شهرستان در موضوع بیکاری رتبه پنجم استانی را به خود اختصاص داد.

نرخ بیکاری شهرستان سمیرم، بیشتر از نرخ استانی است

به گزارش خبرنگار ایانا در سمیرم، مرزبندی صحیح و اصولی در بخشهای مختلف اقصادی چه در بخش اقتصاد خرد و چه در بخش اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سایستمداران بخش اقتصادی بوده که چه بسا همین مسأله نقشی اثرگذار برای تعریف و تشریح شغل، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار، ایفا می‌کند. در این رابطه شهرستان سمیرم هم درصدد است با ارائه سند توسعه شهرستانی که با همکاری و تفکر مسئولان شهرستانی و استانی تهیه و منتشر می‌شود به اقبالی راستین برای تحقق اهداق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی که به یقین یکی از اصول اساسی آن اشتغال است، دست یابد.

در همین راستا محمدرضا عسگریان، مهمترین وظایفه مسئولان شهرستان را با گریزی به سند توسعه شهرستان سمیرم، توجه به در دو بخش شاغل و بیکار عنوان می‌کند و می‌گوید: تعداد جمعیت ده سال و بیشتر شهرستان سمیرم 63 هزار و 248 نفر است که از این میزان تعداد 27 هزار و 48 نفر فعال اقتصادی هستند.

معاون فرماندار شهرستان سمیرم جمعیت بیکار این شهرستان را 30 هزار و 649 نفر ذکر می‌کند که 2733 نفر مرد و 916 نفر  زن است.

او نرخ بیکاری شهرستان سمیرم را بر مبنای آمار سند توسعه 13.49 درصد می‌داند و با تأکید بر اینکه نرخ بیکاری این شهرستان از نرخ استانی در اصفهان بیشتر است، می‌گوید: شهرستان سمیرم در نرخ بیکاری رتبه پنجم استانی را دارد.

رتبه 21 شهرستان سمیرم در موضوع نرخ خام موالید

از جمله شاخصه‌های توسعه‌یافتگی مناطق نرخ موالید و همچنین نرخ مرگ است. اینگونه موضوعات که ارتباط تنگاتنگ رشد و کاهش جمعیت را بر میزان توسعه‌یافتگی جوامع نشان می‌دهد، عاملی مهم در مسیر تحولات منطقه‌ای محسوب می‌شود. این موضعات که از جمله شاخصه‌های جمعیتی و جمعیت‌شناختی محصوب می‌شود می‌تواند به شناخت جامعه‌ای هدفمند نیز کمک کند. چه بسا شهرستان سمیرم نیز با حرکت در مسیر تصمیمات و سیاساتگذاری‌های کشوری، استانی و شهرستانی، گامهایی را برای تحقق اهداف جمعیت‎‌شناختی و جامعه شناختی مسأله برداشته که نیل به اهداف مدیریتی را تسهیل و تعمیق کند. از جمله اقداماتی که شهرستان سمیرم همگام با کشور و استان برداشته است، تهیه سند چشم‌انداز توسعه است که در این راستا به دو بعد موالید و مرگ و میر نیز توجهی ویژه شده است.

در این زمینه محمدرضا عسگریان در سخنانی و در تشریح جداول مربوط به شاخصه‌های ذکرشده در سند، اظهار می‌کند: سال 1385، نرخ خام تولد به ازای هر1000 نفر در طول یکسال 17.9 درصد برآورد شده به‌طوریکه این شاخصه در سال 1390 به 14.63 درصد تنزل پیدا کرده است.

معاون فرماندار شهرستان سمیرم با بیان اینکه نرخ خام موالید در شهرستان سمیرم در بازه زمانی سنوات 85-90 کاهش محسوس داشته است، تصریح می‌کند: این در حالیست که در بین سنوات 1385-1390 نرخ خام مرگ و میر در شهرستان سمیرم، کاهش نشان می‌دهد.

این مسئول شهرستان سمیرم رتبه شهرستان سمیرم را در سال 1385 رتبه 21 استان اصفهان در شاخصه نرخ خام موالید می‌داند و اذعان می‌کند: از لحاظ نرخ مرگ و میر شهرستان سمیرم حائز رتبه 15 استانی، است.

سهم اماکن ورزشی شهرستان سمیرم، 2.96 درصد استان اصفهان است

هر زمان گفتگو پیرامون توجه به ورزش به میان می‌آید برافراشته شدن دیواره‌های مستحکم سالن‌های ورزشی و استادیم‌ها، مخیله ذهن جستجوگر انسان می‌شود که گامی تسکین بخش برای روح پریشان قلمداد شود.

سخن در باب ورزش شهرستان سمیرم نیز در این باب از یک‌سو و روش‌های ایجاد و نگهداری اماکن ورزشی این شهرستان از سوی دیگر، خود گلوگاهی ارزشمند از فرهنگ و آداب و رسوم مردم سرزمین است که ضمن ترسیم دورنمای فعالیت گذشتگان در عرصه ورزش، قدرت تفکر و عرصه نفوذ بزرگمردان حال حاضر را برای آیندگان به یادگار می‌گذارد.

ورزش در هویت بخشی شهرستان سمیرم و ترسیم افقی روشن از سلامت روح و جسم مردم سمیرم و تأمین حقوق شهروندی سخنان بسیار دارد. ورزش یک میراث ارزشمند برای شهرستان سمیرم است که به حق نیز توانسته است بزرگ‌مردانی را در خود بپرورد که ماحصل آن رونق بیشتر از گذشته ورزش‌های انفرادی و همگانی است.

در همین رابطه محمدرضا عسگریان در تشریح جداول و نمودارهای سند توسعه شهرستان سمیرم در بخش ورزش، تعداد ورزشکاران شهرستان سمیرم را حدود نیم درصد ورزشکاران در استان اصفهان می‌داند و اظهار می‌کند: اماکن ورزشی در شهرستان همچون همه نقاط دنیا در دو بخش روباز و سرپوشیده تعریف‌ می‌شود.

معاون فرماندار شهرستان سمیرم، می‌افزاید: در حالیکه طبق جدول سند توسعه حدود 8 درصد اماکن ورزشی این شهرستان روباز و 92 درصد نیز سرپوشیده است، سال 1385 به ازای هر 10435 نفر، یک سالن و سال 1395 هم به ازای هر 5701 نفر سالنهای ورزشی این شهرستان دو برابر شده است.

او از کاهش تعداد ورزشکاران این شهرستان طی سنوات 86-94 خبر می‌دهد و با تشریح این مطلب که تعداد ورزشکاران استان اصفهان به طور میانگین در طول ده سال حدود 3.68 درصد رشد داشته است، یادآور می‌شود: بر مبنای آمار سال 1394 ، تعداد ورزشکاران مرد حدود 979 ورزشکار و تعداد ورزشکاران زن هم  411 ورزشکار برآورد شده است.

این مسئول شاخصه مدال‌آوری را یک رکن از ورزش قهرمانی در این شهرستان می‌داند و بیان می‌کند:  عناوین ورزشی شهرستان سمیرم از 28 عنوان در سال 1390 به 4 عنوان در سال 1395 کاهش پیدا کرده است.

سمیرم در سرانه سینما رده میانگین استانی را دارد

از زمانی که بشر دو پا چشم بر جهان گشود و با جعبه جادویی روبرو شد که در آن انسان، حیوان و گیاه همگی لب بر سخن می‌گشودند و تحولات جوامع بشری را در دو بعد اجتماعی و فرهنگی نمودار می‌کردند، انسان این موجود متفکر به تفکر  در این آفرینش افتاد که بتواند با بهره‌گیری از رسانه‌های فعلی و حتی تولید و تأسیس رسانه‌های جاگزین روح پرتلاطم هم‌نوعان خود را تسکین بخشد. رسانه‌های جمعی تصویری، مکتوب و شنیداری با توسعه و تکمیل روبرو شدند و از محیط سربسته منازل، حتی در سراپرده‌های سینماها نمایان شدند و جلوه‌ای دیگر از ارتباط بین انسانی و بین نسلی را چه زیبا به نمایش گذاشتند و خود گروه‌های دومین را با تجمع گروهی از اشخاص دور هم در محیطهای عمومی‌تر توسعه دادند. آنچه در این میان بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اهمیت بالقوه و بالفعل این رسانه‌ها بر رشد و توسعه جوامع است که چه بسا تولید و استفاده بهینه از آنها گامی اساسی در کاهش مسیرهای زمانی و مکانی باشد.

در همین رابطه محمدرضا عسگریان با اشاره به اهمیت وجود رسانه‌ها بر مردم شهرستان سمیرم و لزوم نهادیه‌سازی آن در جامعه سمیرم، از وجود این رسانه‌ها و اماکن تحت عنوان موضوع فرهنگی و اجتماعی یاد می‌کند و می‌افزاید: در حالیکه این شهرستان در سال 1395 از مزایای وجود یک باب سینما برخوردار شد، ولی در این شهرستان تعداد 5 آموزشگاه آزاد هنری موجود است.

معاون فرماندار شهرستان سمیرم از تأسیس13 سمن و 5 کتابخانه در شهرستان سمیرم خبر می‌دهد و می‌افزاید: در این رابطه رده سمیرم، رده میانگین استانی در استان اصفهان است.

او رتبه شهرستان سمیرم را بر مبنای آمار موجود در سند توسعه در رابطه با آموزشگاههای آزاد و هنری، رتبه نهم استان اصفهان، ذکر می‌کند و بیان می‌کند: رتبه این شهرستان بر مبنای همان آمار در رابطه با گالری و نگارخانه، نه است.

این مسئول شهرستان سمیرم بر مینای آمار موجود سند توسعه، رتبه شهرستان سمیرم را در رابطه با سازمانهای مردم نهاد 15 اعلام می‌کند و اضافه می‌کند: در رابطه با کتابخانه‌ها هم رتبه نوزدهم را در استان اصفهان، داریم.

او اماکن مذهبی شهرستان سمیرم را  در سال 1395 تعداد 138 مسجد  و 16 بقا متبرکه می‌داند و خاطر نشان می‌کند: شهرستان سمیرم بر مبنای آمار موجود در سند توسعه از لحاظ تعداد مسجد رتبه 9 و از لحاظ تعداد بقاء متبرکه رتبه 10 استانی را دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید