Iranian Agriculture News Agency

محمد حسین تاجیک در گفت و گو با ایانا

مدیر جهاد کشاورزی ورامین از افتتاح هجدهمین صندوق اعتبارات خرد زنان در این شهرستان خبر داد وگفت: این شهرستان با داشتن 16صندوق، بیشترین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری استان تهران را داراست.

ورامین صاحب بیشترین تعداد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

محمد حسین تاجیک در گفت و گو با ایانا از استان تهران اظهار داشت: مراسم افتتاحیه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری روستای خورین شهرستان ورامین با حضور کارشناسان جهادکشاورزی ، شورا واعضای صندوق زنان روستایی برگزار شد.

وی ادامه داد: این صندوق به همت کارشناس امور زنان روستایی وعشایری و اداره ترویج و باهدف توسعه روستایی و اشتغال زایی زنان ایجاد شد.

تاجیک خاطرنشان کرد: شهرستان ورامین با داشتن 16صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری، بیشترین تعداد صندوق ها را در اختیار دارد که در هر صندوق، 30 تا 35نفر عضویت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی ورامین صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی وعشایری را الگوی موفق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این صندوق ها در راستای توانمندسازی زنان روستایی و فراهم کردن شرایط دسترسی آنها به منابع مالی است که منجر به ایجاد اشتغال و تولید درآمد در جوامع روستایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران روستایی از جمله اهداف تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید