Iranian Agriculture News Agency

تا دوماه دیگر انجام می‌شود

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: تا دو ماه آینده همزمان با آغاز فصل کشت 5500تن گندم و 1500تن جو در طبقه گواهی شده بین کشاورزان استان توزیع می شود.

توزیع 7هزارتن بذرگندم وجو گواهی شده بین کشاورزان

به گزارش ایانا از استان تهران، حسن بهنیا در جلسه کمیته فنی بذر استان تهران که باحضور معاونت تولیدات گیاهی، مدیران زراعت وحفظ نباتات، شرکت خدمات حمایتی، شرکت های تولید و فرآوری بذر و برخی از کشاورزان خبره برگزار شد، گفت: در ابتدای فصل کشت که تا دوماه دیگر در استان تهران آغاز می شود، 7هزارتن بذرگندم وجو گواهی شده بین کشاورزان توزیع می شود.

 

وی ادامه داد: 5500تن گندم و 1500تن جو در طبقه گواهی شده پس از اخذ برچسب از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بین کشاورزان استان توزیع خواهد شد.

 

بهنیا با تاکید بر نقش ممتاز بذر اصلاح شده در ارتقای کمی و کیفی محصول کشاورزان و ترویج فرهنگ استفاده از بذور اصلاح شده اظهار داشت: 70 درصد گندم کاران و یک سوم بهره برداران جو در استان تهران از بذور گواهی شده استفاده می کنند که این آمار درحال افزایش است.

وی تصریح کرد: شرکت های تولید و فرآوری بذر استان موظف هستند تا قبل از شروع سال زراعی جدید، بذور دارای برچسب موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را جهت توزیع بین زارعان آماده نمایند.

 

برنامه ریزی وهماهنگی تامین و تدارک گندم وجوی مورد نیاز استان جهت کشت در سال زراعی97-98، بررسی ارقام گندم و جو در مناطق مختلف استان با حضور کشاورزان خبره و بررسی آخرین وضعیت خرید بذر شرکت های تولیدکننده ازجمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید