Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: تا کنون بیش از 25 هزار تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان بهشهری خریداری شد.

خرید تضمینی 25 هزار تن گندم از کشاورزان گندمکار بهشهری

به گزارش خبرنگار ایانا در ساری، خلیل حقیقی اظهار کرد: از زمان شروع برداشت گندم در حوزه زراعی شهرستان بهشهر تاکنون، 25 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این شهرستان توسط 5 مرکز خرید تحویل گرفته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با اشاره به شروع برداشت گندم در مناطق میان بند و کوهستانی این شهرستان، پیش بینی کرد، خرید تضمینی گندم در این شهرستان به 30 هزار تن برسد.

حقیقی بیان کرد: در سال جاری 6 هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان بهشهر به زراعت جو دانه‌ای اختصاص یافت که تاکنون بیش از بیش از 12 هزار تن مجصول از 85 درصد از مزارع این شهرستان برداشت شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید