Iranian Agriculture News Agency

در گفت‌وگو با ایانا:

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از کشت 2هکتار بذر هیبرید ذرت علوفه‌ای رقم703 در یکی از مزارع پیشوا خبر داد و گفت: هدف از این عملیات، مقایسه ارقام مختلف بذرهیبرید ذرت علوفه‌ای در این شهرستان است.

مزرعه پایلوت بذرهیبرید ذرت علوفه‌ای در پیشوا ایجاد شد

فرزانه اقبالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در تهران افزود: این مزرعه نمایشی با هدف مقایسه بذرهیبرید ذرت علوفه‌ای ارقام 703 و 704 در شهرستان پیشوا با نظارت کارشناسان استان و شهرستان ایجاد شد.

اقبالی ادامه داد: این مزرعه با هدف صرفه جویی در میزان آب مصرفی و به همت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان تهران و با همکاری مرکز تحقبقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا و شرکت توسعه کشت ذرت ایجاد و در دو هکتار از آن، بذر هیبرید ذرت علوفه ای رقم703 کشت شد.

اقبالی با بیان اینکه دوره کشت ذرت 90 روزه است، افزود: باتوجه به طول دوره کشت، زمان برداشت محصول احتمالا شهریور خواهد بود.

او بیان کرد: بذر هیبرید متداول ذرت علوفه‌ای در پیشوا، رقم 704 است که پس از برداشت رقم 703کشت شده توسط کارشناسان، از نظر کمی(میزان وزن) ، کیفیت دانه و سایر شاخص‌ها مورد مقایسه قرار گرفته و رقم برتر برای استفاده به کشاورزان منطقه توصیه خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید