Iranian Agriculture News Agency

به صورت پایلوت انجام می‌شود؛

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد: هوشمندسازی کشاورزی در 60هکتار از مزارع فارس به صورت پایلوت آغاز شده است.

اقبالی: آغاز هوشمندسازی کشاورزی در 60 هکتار از مزارع فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در تهران، فرزانه اقبالی در کارگاه آموزشی- ترویجی استان درباره اجرای کشاورزی فراسرزمینی استان تهران در کشور غنا و تولید ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای در این کشور گفت: میزان بارندگی  سالانه  1200میلیمتر در سال، وجود هزینه کارگری مناسب، سوددهی بالا از مزایای کشت فراسرزمینی در این کشور است.

اقبالی بیان کرد: در راستای صرفه‌جویی هزینه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری، تخمین برداشت مزارع برای انتخاب نمونه‌ها با حداکثر دقت انجام شود و برای پرکردن فرم نمونه‌ها نیز تا پایان تیرماه فرصت باقی‌است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید