Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در گفت‌وگو با ایانا مطرح کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، فقر و اختلالات سکونتی را تأثیرگذارترین مؤلفه‌ها بر عوامل گسترش بیابان در ایران اعلام کرد.

عوامل انسانی در بیایان‌زایی موثرتر از عوامل طبیعی

محمد مهدی قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در شیراز افزود: در  بررسی دلایل بیابانی شدن در کنوانسیون مقابله با بیابان زدایی ملل متحد(UNCCD ) عوامل انسانی از علت‌های بیابان‌زایی ذکر شده، که از بین عوامل انسانی، فقر از جنبه اقتصادی و فقر فرهنگی یکی از علت‌های اساسی است. در پی فقر اختلالات سکونتی هم شکل می‌گیرد، به عبارتی  مثلث اختلالات سکونتی، فقر و بیابان‌زایی کنار یکدیگر قرار گرفته و روز به روز افزایش پیدا می‌کنند.

به گفته قاسمی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و دخالت‌های انسانی اثرگذارترین پارامترهای هستند که در بیابان‌زایی نقش دارند و قضیه فقر اساسی ترین عامل هست. برای مثال قطع درختان بلوط در زاگرس یا فقر اقتصادی باعث نادیده گرفتن  محیط زیست و طبیعت بکرشده و یا فقر فرهنگی ، اطلاعاتی و آگاهی باعث قطع اشجار شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید