Iranian Agriculture News Agency

مسئول واحد بهداشت محیط سمیرم:

مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان سمیرم، گفت: میزان و کیفیت آب شرب شهرستان سمیرم، مطلوب است اما لزوم نظارت بهینه بر سلامت آب چشمه‌ساران این شهرستان، ضروری است.

نیترات آب آشامیدنی سمیرم، مطلوب است

به گزارش خبرنگار ایانا از سمیرم استان اصفهان، طغرایی، در جلسه امروز بیماری‌های غیرواگیر شهرستان سمیرم که در دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد، گفت: توسعه آموزش در بخش کشاورزی به لحاظ اهمیت تغذیه، یکی از وظایف مهم مسئولان شهرستان سمیرم است.

مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان سمیرم، افزود: آب آشامیدنی سالم نقشی اثرگذار در مسیر جامعه سالم دارد، آزمایشات مربوط به آب آشامیدنی در طول هر سال انجام می‌شود.

او با بیان اینکه میزان جهانی نیترات آب شرب بر اساس استاندارد جهانی، 40 میلی‌گرم بر لیتر است، میزان نیترات آب شرب شهرستان سمیرم را در حد مجاز دانست و اذعان داشت: میزان نیترات آب چاه‌های منطقه وردشت شهرستان سمیرم، 40 میلی‌گرم بر لیتر است.

طغرایی از نقش اثرگذار ورود پس‌آبها به آب چاه‌های کشاورزی بر افزایش میزان نیترات آب خبر داد و گفت: در هر حال احتمال افزایش نیترات در آب چاه‌ها بیشتر است.

او افزود: با توجه به دو طرفه بودن شبکه‌های آب روستایی در روستاهای غیرتحت پوشش و نقش آن در افزایش آلودگی آب روستایی، بهتر است به منظور کنترل و حتی کاهش میزان نیترات و آلودگی آب چنین روستاهایی اقدام لازم انجام شود.

مسئول واحد بهداشت محیط سمیرم، روستای خاکدانه را نمونه‌ای از روستاهای غیرتحت پوشش دارای آب آلوده دانست و اضافه کرد: کنتورگذاری چنین روستاهایی می‌تواند با ایجاد شیب یک‌طرفه در مسیر آب شرب، آلودگی‌های آب را کاهش دهد.

او در تشریح انجام آزمایشات متعدد برای هر بخش و انجام نمونه‌گیری‌های سلامت و امنیت غذایی شهرستان توسط واحد بهداشت محیط، متذکر شد: یک مشکل مهم در امور آزمایشات دام شهرستان سمیرم مربوط به نحوه اجرای آزمایشات است؛ چرا که در این بخش قبل از عمل آزمایشات دام، هزینه دریافت می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید