Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، گفت: پایداری تولید، اشتغال و افزایش درآمد اولویت اجرای پروژه امنیت غذایی ایران- ایکاردا در استان است.

پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا هزینه‌ها را کاهش می‌دهد

به گزارش خبرنگار ایانا از کردستان، خالد جعفری در حاشیه بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت از پلاتفرم منطقه معتدلسرد پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا شهرستان سنندج اظهار کرد: پلاتفرم منطقه سرد در سال دوم با سطح ۱۲ هکتار  و با اولویت کشت بی‌خاک‌ورزی محصولات علوفه‌ای و نخود دیم ارقام اصلاح شده در راستای اجرای پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا اجرا شده است.

جعفری افزود:این پروژه با هدف کشاورزی حفاظتی ( بدون خاک‌ورزی) و حفاظت از خاک و منابع تولید و نیز جلوگیری از فرسایش خاک و عدم آسیب رساندن به محیط زیست اجرا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: یکی از اهداف دیگر پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان است به طوری که در اجرای این پروژه در یک هکتار حدود  ۳۰۰ هزارتومان کاهش هزینه داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: تنوع محصولات، تثبیت درآمد کشاورز، پایداری تولید و سازگاری ارقام مناسب با  اقلیم از دیگر مزایای اجرای پروژه ایران- ایکاردا است.

جعفری خاطر نشان کرد: در پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا با استفاده از روش‌های آموزشی ترویجی مشارکتی و تکنیک‌های کشاورزی حفاظتی، کشت محصولات علوفه‌ای دیم با تناژ مناسب و کشت ارقام مختلف نخود مناسب برای برداشت مکانیزه‌ای اجرای این پروژه را با موفقیت همراه کرده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید