Iranian Agriculture News Agency

معاون سازمان امور عشایری کشور:

معاون سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه توزیع پنل خورشیدی در سطح زندگی عشایر تأثیرگذار است، گفت: در صورت کمک کمیسیون کشاورزی مجلس تا پایان برنامه ششم توسعه 100 هزار خانوار عشایر در کشور به پنل خورشیدی مجهز خواهند شد.

بیشترین اثر خشک‌سالی در جامعه عشایری است

شاهپور اعلایی در استان خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر بیشترین اثر خشک‌سالی در جامعه عشایری است.

وی با بیان اینکه عشایر وابسته به مرتع هستند افزود: اگر عشایر علوفه موردنیاز دام‌هایشان را نداشته باشند نه‌تنها نتوانستیم اشتغال اضافه ایجاد کنیم؛ بلکه از زندگی آنان نیز صیانت نکردیم.

معاون سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه خراسان جنوبی از این شرایط مستثنا نیست بیان کرد: در کشور 44 درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم که به ازای هر میلی‌متر یک هکتار علوفه مراتع کم می‌شود.

اعلایی با اشاره به اینکه سیاست امور عشایری کمک فوری به آن‌ها است، تصریح کرد: در این راستا یک برنامه کامل درباره عشایر به سازمان ارائه‌شده است که باید در کوتاه‌مدت انجام شود.

وی با بیان اینکه عشایر در کشور بیش از 35 درصد صنایع‌دستی، 40 درصد فرش صادراتی و 190 هزار تن گوشت قرمز را تولید می‌کنند خاطرنشان کرد: با کمبود آب و بارندگی این تولیدات عشایر نیز کاهش خواهد یافت.

معاون سازمان امور عشایری کشور افزود: دام و عشایر در معرض تهدید هستند؛ بنابراین باید توجه ویژه‌ای به این بخش شود و آب‌رسانی سیار به عشایر در دستور کار قرار گیرد.

اعلایی با اشاره به اینکه 106 میلیارد تومان به خراسان جنوبی اختصاص پیدا کرده است، گفت: این میزان مبلغ برای آب‌رسانی سیار، تجهیز امکانات آب‌رسانی سیار، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اختصاص یارانه برای علوفه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: توزیع پنل خورشیدی در سطح زندگی عشایر تأثیرگذار است، اما متأسفانه سازمان استاندارد جلوی توزیع این پنل‌ها را گرفته، اگر کمیسیون کشاورزی مجلس کمک کند تا پایان برنامه ششم توسعه 100 هزار خانوار عشایر در کشور به پنل خورشیدی مجهز خواهند شد./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید