Iranian Agriculture News Agency

به تفکیک برای تمام استان‌های کشور منتشر شد

توصیه‌های فنی برای بهره برداران کشاورزی در روزهای پایانی سال ۹۶ و آغازین ۹۷

ایانا-اصفهان : سازمان هواشناسی کشاورزی کشور با صدور اطلاعیه‌ای به تفکیک استان‌ها، راهکارها و توصیه‌های فنی لازم را به بهره‌برداران حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی را اعلام کرد.

 هواشناسی کشاورزی

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

- محافظت از گلخانه‌ها و تأسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان به دلیل وزش باد شدید در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- انجام عملیات هرس در باغ‌های میوه

- انجام عملیات پیش‌بهاره در درختان دانه‌دار و هسته‌دار قبل از متورم شدن جوانه‌ها

- انجام عملیات محلول‌پاشی جهت کنترل کنه گالزا در باغ‌های آلوی آلوده قبل از متورم شدن جوانه‌ها به‌جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش بعد از گاورو شدن باغ‌ها

- کوددهی باغ‌های میوه به روش چال‌کود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به‌جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

زراعی:

- استفاده از کودهای ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

- مبارزه با سرخرطومی یونجه به‌جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه با علف‌های هرز مزارع غلات و کلزا به‌جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه با شته مومی کلزا به‌جز در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان‌های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- انجام تغذیه مکمل زنبورها

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان اردبیل:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

- محافظت از گلخانه‌ها و تأسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان به دلیل وزش باد شدید در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه

- رعایت مسائل بهداشتی در باغ‌های میوه از طریق جمع‌آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش بعد از گاورو شدن باغ‌ها

- ایجاد قیم برای نهال غرس‌شده به‌ویژه در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

زراعی:

- پایش مزارع ازلحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد به‌جز در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

- استفاده از کودهای ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- محافظت از گلخانه‌ها و تأسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان به دلیل وزش باد شدید در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چال‌کود در باغ‌های میوه همراه با کود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن خاک

- اقدام به سم‌پاشی پیش‌بهاره باغ‌ها با استفاده از روغن‌های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن‌های شیمیایی به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه با بیماری‌های درختان میوه قبل از تورم جوانه‌ها به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه با شپشک‌ها قبل از تورم جوانه‌ها به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- استفاده از نهال‌های برچسب‌دار و دارای گواهی بهداشتی از نهالستان‌های مجوزدار و معتبر جهت احداث باغ

- ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعت‌های گرم روز

- مبارزه با بیماری لکه‌سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه‌ها به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه با آتشک درختان میوه دانه‌دار قبل از باز شدن جوانه‌ها به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

زراعی:

- استفاده از کودهای ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و احتمال وقوع ورس

- نخودکاران در اسرع‌وقت نسبت به انجام عملیات کشت نخود مبادرت کنند.

- سم‌پاشی مزارع کلزا و گندم در مناطقی که زمان آن فرا رسیده علیه علف‌های هرز به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع کلزا به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- بازدید اماکن زمستان‌گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم

- مبارزه با علف‌های هرز مزارع پاییزه در نقاط گرم تداوم‌یافته و نیز گندم و جوکاران به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه با علف‌های هرز مزارع نخود پاییزه در صورت لزوم به‌جز در استان همدان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید

دام‌پروری و مرغداری:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- پاک‌سازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی و تنظیم جیره غذایی با توجه به شرایط آب و هوایی

 

استان مازندران:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد و خودداری در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه‌ها با توجه به شرایط آب و هوایی

- مصرف مواد آلی در باغ‌های مرکبات در خارج از سایه‌انداز درخت

- احداث زهکش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغ‌های مرکبات متناسب با شیب زمین

- ادامه هرس سبک درختان مرکبات (هسته‌داران و دانه‌داران)

- استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و... به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد

- مصرف سموم قارچ‌کش جهت کنترل بیماری لب‌شتری در درختان هسته‌دار به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد

- کنترل شیمیایی باغ‌های مرکبات صرفاً با روغن ولک (در صورت ضرورت با سموم کنه‌کش) به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد

زراعی:

- مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنج‌شنبه

- انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات

- برداشت سبزیجات برگی به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد

- آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد

- کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار به‌ویژه سالن‌های پرورش طیور

زنبورداری:

- انتقال کندوهای زنبورعسل به مزارع کلزا

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

- اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده

 

استان گیلان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و خودداری در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- زیتون‌کاران به‌منظور کاهش جمعیت آفات ازقبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشک سیاه برای سال آینده شخم پای درختان، هرس و روغن‌پاشی باغ‌ها (به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد) بر اساس توصیه‌های کارشناسی و جمع‌آوری و امحاء شاخ و برگ‌های آلوده را انجام دهند.

- برای مبارزه با راب و حلزون می‌توانید با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید:

جمع‌آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره. تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله‌های آماده، از بین بردن پناه‌گاه‌ها و جمع‌آوری بقایای گیاهی، استفاده از طعمه‌های غیرسمی استفاده از طعمه مسموم آماده و سم‌پاشی به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

- به دلیل افزایش رطوبت هوا در طی روزهای اخیر و افزایش احتمال ابتلا به آفات و بیماری‌های قارچی، مرکبات کاران انجام موارد زیر به مرکبات کاران توصیه می‌شود:

جداسازی میوه‌های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه‌های پلاستیکی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه‌های خشک، آفت‌زده و شکسته، ضدعفونی محل برش‌ها و شکاف‌ها و پارگی‌ها با ترکیبات مسی و پوشاندن آن‌ها با چسب پیوند

زراعی:

- مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنج‌شنبه

نوغان‌داری:

- کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می‌توانند نسبت به کف‌بر کردن آن‌ها اقدام کنند.

- مبارزه با نرم‌تنان به‌ویژه راب و حلزون‌ها

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- در صورت معرفی بچه‌ماهی به استخرها، ضدعفونی بچه‌ماهی‌ها با آب نمک ضروری است.

- ضدعفونی استخرهایی که ماهی آن صید و برداشت شده با آهک انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در استخر الزامی است.

- در صورت وجود بچه‌ماهی در استخر، از طریق طناب‌کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی‌خوار به ماهی‌ها جلوگیری کنید.

- با توجه به سال تنش‌زا برای آبگیری استخرهای خاکی و کم‌آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب‌ها و... برای آبگیری اولیه استخرها اقدام شود.

- در ورود آب به داخل استخرهای خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به‌کارگیری صافی‌های شنی از صافی‌های توری در محل ورود آب نیز استفاده شود و کنترل توری‌ها هر سه تا چهار ساعت یک‌بار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد.

- پس از آبگیری استخرها از دادن هرگونه کود در هوای ابری و بارانی خودداری شود.

 

استان گلستان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و خودداری در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام کنند.

- انجام عملیات هرس و تغذیه در باغ‌های مرکبات و زیتون

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

زراعی:

- مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنج‌شنبه

- کشاورزان گندم‌کار و جوکار در صورتی که اراضی آن‌ها لب‌شور است از کود سرک سولفات آمونیوم استفاده کنند.

- کشاورزان در صورت مشکل قلیاییت یا شوری همراه قلیاییت خاک مزرعه، قبل از آب‌شویی حتماً با کارشناسان مراکز خدمات یا مؤسسه تحقیقات پنبه کشور مشورت و ماده اصلاح‌کننده مناسب را مصرف کنند.

- با توجه به شروع پنجه‌دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف‌های هرز (نازک‌برگ و پهن‌برگ) در مزارع اقدام به سم‌پاشی کنند به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان قم در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- محافظت از گلخانه‌ها و تأسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان در استان‌های قم و سمنان در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

- استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چال‌کود در باغ‌های میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از گاورو شدن مزارع

- جمع‌آوری و معدوم کردن شاخه‌های خشک و آفت‌زده میوه‌های آلوده پس از گاورو شدن اراضی

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- مبارزه با بیماری لکه‌سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه‌ها به‌جز در استان قم در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

- مبارزه با آتشک درختان میوه دانه‌دار قبل از باز شدن جوانه‌ها به‌جز در استان قم در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

زراعی:

- استفاده از کود‌های ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به‌جز در استان قم در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید به دلیل احتمال ورس

- مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به‌جز در استان قم در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

- مبارزه با آفت شته روسی در مزارع غلات به‌جز در استان قم در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

- پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به‌جز در استان قم در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید

دامداری و طیور:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌ویژه به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- انجام تغذیه مکمل زنبورها

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های اصفهان و یزد:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و خودداری در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد احتیاط در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

- محافظت از گلخانه‌ها و تأسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- باغداران پسته و انار در زمان ظهور گل از آبیاری خودداری کنند.

- جهت مبارزه با کرم سرشاخه‌خوار و کرم مغزخوار پسته (زنبور مغزخوار) نسبت به جمع‌آوری و معدوم کردن پسته‌ها و سرشاخه‌های آلوده اقدام کنند. (سوزاندن یا مدفون کردن زیر خاک)

- کشت سبزی و صیفی و گیاهان دارویی به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

- با توجه به کاهش دمای هوا و تداوم دماهای صفر و نزدیک صفر در بیشتر مناطق به‌ویژه باغ‌های مناطق کوهستانی تا صبح سه‌شنبه این هفته به باغداران استان یزد توصیه می‌شود:

طی شب‌های یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه نسبت به آتش زدن کاه‌وکلش، بقایای گیاهی (پوست پسته و بادام و گردو) و سوزاندن کود و چربی‌های حیوانی (دنبه سوزون) و تولید دود در سطح باغ‌ها اقدام کنند.

- آب‌پاشی با آب ولرم با استفاده از سیستم‌های تحت فشار در زمان کاهش دما نیز می‌تواند به کاهش خسارت سرما کمک کند.

- محلول‌پاشی با کائولین 10 در هزار نیز می‌تواند بعد از تورم جوانه‌ها تا ظهور خوشه به کاهش اثر سرما کمک کند.

- حتی‌المقدور با توجه به مخاطرات زیست‌محیطی و محدودیت‌های موجود از آتش زدن لاستیک در باغ‌ها خودداری شود.

- از انجام عملیات شخم در باغ‌ها در روزهای سرما خودداری شود.

زراعی:

- استفاده از کود‌های ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع گندم و کلزا در مناطقی که دما بیش از هشت درجه سانتی‌گراد است و به‌جز در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

- پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به‌جز در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان یزد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

- کشت حبوبات به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

دامداری:

- جهت جلوگیری از ورم پستان در گاوهای شیری و شیوع بیماری‌های تنفسی، کود‌های خشک از محل نگهداری دام خارج و در محل مناسب نگهداری شود.

- با توجه به بارندگی و افزایش رطوبت جهت پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی نسبت به کاهش تراکم دام در محل پرورش اقدام شود.

شیلات:

- از تغذیه ماهی‌های قزل‌آلا در روزهای کاهش دما خودداری یا حداکثر به یک وعده غذایی اکتفا شود.

- نسبت به روشن نگه داشتن دستگاه‌های هواده به‌صورت 24 ساعته یا حداقل از غروب خورشید تا طلوع آفتاب اقدام شود.

- نسبت به کاهش تراکم ماهیان قزل‌آلا در استخر به‌ویژه در مناطق گرم اقدام شود.

زنبورداری:

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان خراسان شمالی در روز پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- محافظت از گلخانه‌ها و تأسیسات و نهال‌های جوان با توجه به وزش باد شدید در روز پنج‌شنبه

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- استفاده از کودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های آبیاری در باغ‌ها

- تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب‌زمینی و پیاز و جداسازی غده‌های ناسالم

- تمیز کردن پوشش گلخانه‌ها جهت استفاده از نور به دلیل وجود ابرناکی در طی فصل پاییز و زمستان

- کوددهی به روش چال کود در باغ‌ها بعد از اتمام بارش و گاورو شدن اراضی

زراعی:

- استفاده از کود‌های ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به‌جز در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید

- مبارزه با علف‌های هرز به‌جز در روز پنج‌شنبه به وزش باد شدید

- کشت انتظاری حبوبات به‌جز در روز پنج‌شنبه به وزش باد شدید

دامداری و طیور:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌ویژه به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

شیلات:

- تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی

منابع طبیعی:

- حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ‌پاشی

 

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما

- محافظت از گلخانه‌ها و تأسیسات کشاورزی و نهال‌های جوان در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز پنج‌شنبه و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید

- جمع‌آوری و معدوم کردن شاخه‌های خشک و آفت‌زده میوه‌های آلوده

- خرید نهال‌های سالم و شناسنامه‌دار از نهالستان‌های معتبر

- استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به‌صورت چال‌کود

- کوددهی پسته به روش چال‌کود

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

زراعی:

- استفاده از کود‌های ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به‌جز در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید

- کشاورزانی که قصد کشت بهاره دانه‌های روغنی اعم از کلزا، گلرنگ، کشتهای زیر پلاستیک و... دارند نسبت به آماده‌سازی زمین اقدام کنند.

- با توجه به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته (شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه به‌جز در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

- کشاورزان گندمکار، جوکار و کلزاکار نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به‌صورت کود آبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه به‌جز در استان خراسان جنوبی و کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید

زنبورداری:

- انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

دامداری و مرغداری:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش دما

 

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان‌های فارس و بوشهر در روز دوشنبه به دلیل وزش باد و در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری

- با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغزخوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع‌آوری بادام‌های باقی مانده در باغ‌ها

- انجام روش‌های مبارزه غیرشیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای

- تغذیه باغ‌ها (مرکبات و...) جهت افزایش رشد ثانویه به‌جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- مبارزه با بیماری شانکر و بیماری‌های قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی به‌جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- کوددهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به‌جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- هرس خشکه بری درختان مثمر و غیرمثمر اقدام و نابودی شاخه‌های آلوده و آفت‌زده

- تنه نهال‌ها و درختان جوان و پاجوش‌های خرما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود.

زراعی:

- استفاده از کود‌های ازته به‌صورت سرک در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

- مبارزه با علف‌های هرز باریک برگ در مزارع کلزا در ساعت‌های گرم روز به‌جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- کلزاکاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع کلزا با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی به‌جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

دامداری و مرغداری:

- کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- تغذیه کلنی‌های زنبور عسل با خمیر شیرین و کیک گرده

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

 

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

- محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان

- جمع‌آوری کلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغ‌ها

- جمع‌آوری مرکبات ریخته‌شده و رسیده باغ‌های مرکبات

- غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش

- با توجه به کمبود منابع آبی درباره کنترل هرزآب‌ها و آب‌های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

زراعی:

- کلیه مزارع غلات، باغ‌های سبزی و صیفی نسبت به آبیاری مزارع اقدام کنند.

- در مزارع کلزا از قطع زودهنگام آبیاری خودداری شود تا دانه­بندی به نحو احسن انجام شده وزن هزار دانه افزایش و به تبع آن عملکرد مناسبی حاصل شود.

- در مزارعی که به خوشه و گل نرفته­اند در صورت مصرف کود سرک سعی شود که میزان کود مصرفی به حداقل ممکن کاهش یابد تا از ایجاد تنش شوری و تشنگی (خشکی) در مزارع جلوگیری شود.

- بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (به‌ویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم

- محلول‌پاشی اسید آمینه پتاسیمی در مزراع گندم و کلزا

- سرویس دستگاه‌ها و کمباین‌ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم‌اکنون در استان خوزستان

دامداری و مرغداری:

- کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

- انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به‌ویژه با حشره‌کش‌ها

پرورش آبزیان:

- تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی

- هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید