Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد

ایانا-زنجان : رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه درآمدزایی بزسانن نسبت به بز بومی حدود 3 برابر است گفت تاکنون 2 هزار بز سانن در استان خراسان جنوبی پرورش یافته است.

با تولید 704 تن شیر، دام‌ها اصلاح نژاد می‌شوند

پرورش بز سانن یکی از ظرفیت‌های کشور در بخش دامداری و دامپروری است. با توجه روند رو به رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف شیر، لزوم استفاده از نژادهای خاص و اصلاح نژاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این زمینه تاکنون 2 هزار بز سانن در استان خراسان جنوبی پرورش یافته و 153 رأس بز سانن به متقاضیان تحویل‌شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه درآمدزایی بز سانن نسبت به بز بومی حدود 3 برابر است، گفت: میانگین شیردهی روزانه بز سانن 2 کیلوگرم، دوره شیرآوری 6 ماه و ضریب شیردهی آن 80 درصد است، بنابراین می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد خانواده بکند.

هاشم ولیپورمطلق با اشاره به اینکه طرح اصلاح نژاد دام در استان در مرحله ثبت مشخصات است، عنوان کرد: ایستگاه بز کرکی سربیشه از سال 137‌6 و بزسانن در شهرستان طبس از سال1387 با وارد کردن 3 بز نر سانن از ایستگاه اصلاح نژاد یزد و آمیخته شدن با 100 رأس بز بومی  نسبت به طرح اصلاح نژاد اقدام  شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین استقبال از طرح اصلاح نژاد مربوط به شهرستان طبس است. به گفته ولی پورمطلق نرخ تبدیل خوراک مناسب‌تر و تولیدمثل بالاتر موجب افزایش تولید و افزایش فراورده‌های دامی و درآمد بیشتر می شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید