Iranian Agriculture News Agency

اختصاصی ایانا/کردستان

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت جهاد کشاورزی گفت: باید بخش خصوصی در بحث پروژه امنیت غذایی ایران - ایکاردا ورود پیدا کند و در زمینه های تولید بذر و خدمات جانبی این پروژه را حمایت کند.

تکمیل حلقه پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا با ورود بخش خصوصی/ استان کردستان یک نمونه موفق برای اجرای کار تیمی

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت جهاد کشاورزی گفت: باید بخش خصوصی در بحث پروژه امنیت غذایی ایران - ایکاردا ورود پیدا کند و در زمینه های تولید بذر و خدمات جانبی این پروژه را حمایت کند.

به گزارش خبرنگار ایانا در کردستان، وفابخش در ابتدای کارگاه آموزشی پروژه ایکاردا در کردستان گفت: دستاوردهای پروژه امنیت غذایی ایران - ایکاردا حاصل تحقیقات بین المللی مراکز مختلف در کشورهای مختلف است که یک مدل جدید برای توسعه کشاورزی در کشور به شمار می رود.

وی افزود: این پروژه با همکاری مربیان و مسئولین بین اللمللی و ملی به وسیله کارشناسان جهاد کشاورزی درسطح دیم زارهای 4 استان کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در پروژه امنیت غذایی ایکاردا با اجرایی کردن کارهای نه چندان پیچیده، اثرات بسیار بزرگی را بر افزایش و پایداری در تولید خواهیم داشت، اذعان کرد: انتظار می رود استان کردستان هم چون گذشته با پشتکار مخصوص این منطقه، با جدیت و عزمی راسخ پیگیر اجرایی شدن اهداف پروژه ایکاردا باشد.

*** استان کردستان یک نمونه موفق برای کار تیمی است

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: با توجه به گزارش های واصله و بازدیدهای میدانی از اجرای این پروژه در استان، فرهنگ کار تیمی در کردستان را بسیار عالی می بینیم.

وی با تاکید بر موفقیت کاری تیمی پروژه امنیت غذایی ایران - ایکاردا در کردستان تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این کارگاه ها و حضور در کردستان، حل مشکلات پروژه و تسریع در روند اجرای پروژه ایکاردا است.

وی اجرای پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا در استان های دیم خیزی مثل کردستان را عاملی برای توسعه روستاها دانست و اذعان کرد: توسعه روستاهای استان کردستان در گرو دیم کاری علمی و پیشرفته است.

وفابخش تصریح کرد: دیم کاری پیشرفته یعنی استفاداه از آب سبز، استفاده از امکانات طبیعی خدادادی و مدیریت صحیح این منابع در مزارع است.

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت جهاد کشاورزی افزود: غفلت تاریخی ما در پرداختن به استفاده بهینه از منابع خدادادی در دیم زارها با اجرای پروژه امنیت غذایی ایران - ایکاردا جبران خواهد شد و با اندک توجه با این موضوع نتایج ملموسی را به دست خواهیم آورد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید