Iranian Agriculture News Agency

اختصاصی ایانا/ خراسان رضوی

جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی و سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، جانشین معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، مدیر مطالعات آب منطقه ای، رئیس تحقیقات هواشناسی، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی، برگزار شد.

سایه شوم خشکسالی بر مزارع خراسان رضوی

جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی و سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، جانشین معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، مدیر مطالعات آب منطقه ای، رئیس تحقیقات هواشناسی، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان رضوی، در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با توجه به عدم بارندگی، باغات نیاز به آبیاری زمستانه دارند زیرا از لحاظ تغذیه، بار آوری، آفات و بیماری ها با مشکل مواجه خواهیم شد.

مجتبی مزروعی بیان کرد: اگر سازمان آب به برنامه توافقی عمل کند، دیگر نیازی به برنامه جدید نیست؛ ولی متاسفانه به دلیل اینکه تفسیر جدایی از توافق مورد نظر انجام شده، بنابراین نیاز به آبیاری در چند مرحله در ماه های بهمن و اسفند خواهد شد.

وی ادامه داد: در طی جلسات متعدد قرار شد 700 میلیون متر مکعب کاهش برداشت داشته باشیم، همچنین در منابع آبی که بیشتر از شرایط نرمال برداشت دارند، کاهش برداشت و بقیه منابع به حالت خود باقی بمانند.

رئیس تحقیقات هواشناسی نیز در این جلسه اظهار کرد: تا روز هفتم بهمن متوسط بارش استان 14.3 میلی متر بوده در حالیکه متوسط کشوری 40 میلی متر گزارش شده است .

رسولی افزود: در تحلیل شهرستانی بارش ها 79 درصد کاهش بارندگی نسبت به دوره آماری و 56 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته مشاهده می شود.

وی در خصوص وضعیت خشکسالی افزود: در مرکز و جنوب استان خشکسالی حاد و بسیار شدید و در شمال استان خشکسالی شدید داریم.

رئیس تحقیقات هواشناسی خاطر نشان کرد: وضعیت دمایی استان نشان می دهد به طور متوسط در چهار ماهه منتهی به هفتم بهمن ماه 1.3 درجه افزایش دما در استان و 1.8 افزایش دما در مشهد مشاهده شده است.

معاون مطالعات سازمان آب استان نیز در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری کل حجم آب ورودی به سدهای استان 18 میلیون متر مکعب بوده که رقم بسیار کمی است.

قندهاری افزود: از 37 دشت استان 34 دشت در حال افت است و 15 دشت در شرایط بحرانی قرار دارد .

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در خصوص طرح جامع ملی مدیریت خشکسالی گفت : این طرح دارای 5 فاز مطالعاتی و برش استانی آن دارای شش زیر پروژه است.

علی اکبر مویدی افزود: برش استانی طرح مدیریت خشکسالی خراسان رضوی دو خصویت دارد که شامل شرح خدمات طر ح ملی است و جنبه های کاربردی برای آن در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید