Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد گفت در نیمه دوم سال جاری به منظور کاهش میزان خسارت آفات و امراض در سطح 6100 هکتار مبارزه شیمیایی صورت گرفت که امیدواریم با کاهش میزان جمعیت عوامل خسارت زا شاهد افزایش تولید در محصولات مختلف زراعی و باغی باشیم .

مبارزه با آفات و امراض در سطح 6 هزار هکتار از باغات و مزارع پارس آباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد گفت در نیمه دوم سال جاری به منظور کاهش میزان خسارت آفات و امراض در سطح 6100 هکتار مبارزه شیمیایی صورت گرفت که امیدواریم با کاهش میزان جمعیت عوامل خسارت زا شاهد افزایش تولید در محصولات مختلف زراعی و باغی باشیم .

به گزارش ایانا از استان اردبیل علی اکبر حسنیان با اعلام این خبر افزود: نمونه برداری و تراکم گیری تخم ملخ از کانون های ملخ مراکشی واقع در قشلاق احمدلو حوزه قوریچای شهرستان پارس آباد در سطح بیش از 2 هزار هکتار صورت گرفت تا کانون های دقیق عوامل خسارت زا شناسایی شده و به بهترین نحو ممکن مبارزه و کانون کوبی صورت بگیرد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد در ادامه سخنان خود افزود: یکی دیگر از مهم ترین آفاتی که زراعت های مختلف منطقه به خصوص زارعت گندم را تهدید می کند خسارت های جوندگان بخصوص موش مغان است که به همین منظور پروژه بهره برداری و مبارزه با آفت موش مغان از مزارع کلزا، گندم، باغات میوه و یونجه زارها در سطح بیش از 800 هکتار صورت گرفته است با توجه به موفقیت آمیز بودن مبارزه با این آفت میزان خسارت آن نیز به نحو بسیار چشمگیری در سال آتی کاهش خواهد یافت.

حسنیان در ادامه سخنان خود افزود: به منظور کنترل آفات و بیماری های درختان میوه هسته دار و دانه دار و همچنین کنترل بیماری های قارچی از قبیل لب شتری و لکه غربالی در سطح بیش از 3300 هکتار نیز عملیات سمپاشی زمستانه صورت گرفت.

حسنیان در پایان سخنان خود افزود: عملیات بازدید میدانی توسط کارشناسان ترویج و حفظ نباتات این مدیریت در سطح بیش از 7 هزار هکتار از مزارع کلزا، گندم و باغات میوه صورت گرفته و با برگزاری کلاس های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی و همچنین آموزش های انفرادی اطلاعات فنی و تخصصی در اختیار بهره برداران قرار گرفته است که امیدواریم سال آتی سال پر خیر و برکتی برای منطقه باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید