Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: طبق بررسی های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، استان کردستان در احداث باغات دیم رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

کسب رتبه برتر کردستان در احداث باغات دیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: طبق بررسی های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، استان کردستان در احداث باغات دیم رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در ششمین جلسه کمسیون برسی طرح های کشاورزی و تولیدی ماده ۲ با تاکید بر اینکه ایجاد تسهیل در انجام مراحل واگذاری اراضی در راستای احداث باغات دیم لازم و ضروری است گفت: اشتغال پایدار و تولید باکیفیت به عنوان یکی از اولویت های بخش کشاورزی است.

ذوالفقاری افزود: پرونده های ۲ مورد واگذاری اولیه وابسته به کشاورزی، ۲۳ مورد واگذاری طرح توسعه باغات دیم، ۳ مورد واگذاری توسعه باغات آبی، ۲ مورد تایید قیمت و ۳ مورد خلاء و تمدید قرارداد توسعه باغات بررسی و به تایید این کمسیون رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: در مجموع ۳۳ پرونده با سطح بیش از ۵۵ هکتار در این کمسیون مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

به گفته ذوالفقاری طرح هایی که در راستای ایجاد اشتغال و تولید به سازمان جهاد کشاورزی ارجاع داده شود بدون معطلی بررسی و به تایید این کمسیون خواهد رسید.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید