Iranian Agriculture News Agency

طرح توانمندسازی اشتغال محور زنان روستایی و عشایری با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان، مشاور رئیس سازمان در امور زنان، کارشناس مسئول امور زنان استان، مشاور ملی طرح، مسئول گروه ترویج کارآفرینی و بهبود کسب و کار دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با پروژه تربیت تسهیلگر حرفه‌ای کسب و کار در استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

طرح توانمندسازی اشتغال محور زنان روستایی و عشایر سیستان و بلوچستان کلید خورد

طرح توانمندسازی اشتغال محور زنان روستایی و عشایری با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان، مشاور رئیس سازمان در امور زنان، کارشناس مسئول امور زنان استان، مشاور ملی طرح، مسئول گروه ترویج کارآفرینی و بهبود کسب و کار دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با پروژه تربیت تسهیلگر حرفه‌ای کسب و کار در استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

به گزارش ایانا از سیستان و بلوچستان، هدف از اجرای این پروژه، توان‌افزایی دانشی و مهارتی کارشناسان، تسهیلگران و مدیران صندوق‌های مالی خرد زنان و مباحث اشتغال و کارآفرینی زنان روستایی و عشایری برای هدایت صحیح منابع، آموزش حرفه‌ای و مشاوره تخصصی گروه هدف در جهت ایجاد کسب و کار پایدار روستایی است.

این گزارش می افزاید: از اهداف جزئی این پروژه می‌توان به تربیت مشاوران حرفه‌ای کسب و کار از بدنه کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان، تربیت مربیان حرفه‌ای کارآفرینی از بدنه کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان، هدفمندسازی آموزش‌های مهارتی، مدیریت کسب و کارهای زنان روستایی با الگوی LNSIE ، آشنایی کارشناسان با انواع مدل‌های کسب و کار زنان روستایی و عشایری، انتقال مهارت‌های ایجاد و رشد و توسعه کسب و کار زنان روستایی و عشایری، آموزش کارشناسان، تسهیلگران، مدیرعامل صندوق اعتبارات خرد به عنوان بازوی اجرایی برنامه‌های آموزشی کسب و کار سازمان جهاد وکشاورزی استان، افزایش اثربخشی و کارایی اعتبارات سالیانه اشتغال زنان روستایی و عشایری اشاره کرد .

گفتنی است: برنامه اجرایی تربیت تسهیلگر حرفه ای کسب و کار ( TOT ) در سه دوره سه روزه اجرا خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید