Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پرداخت 50 درصد از مطالبات زراعان گندمکار استان تا کنون خبرداد.

پرداخت 50 درصد از بهای گندم خریداری شده از کشاورزان آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پرداخت 50 درصد از مطالبات زراعان گندمکار استان تا کنون خبرداد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، اسمعیل کریم زاده با بیان اینکه امسال 367 هزار تن گندم مازاد بر مصرف زارعان خریداری شد، افزود: از کل بهای گندم خریداری شده 2هزار و 240 میلیارد ریال به گندمکاران پرداخت شده و مابقی نیز به زودی پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی تولید گندم سال زراعی گذشته 542 هزار تن بود، اظهار کرد: در شهرستان های بوکان، میاندوآب و نقده بیشترین میزان گندم خریداری شد.

کریم زاده با اشاره به همکاری سازمان تعاون روستایی و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان در خرید گندم گفت: 134 مرکز خرید دولتی، 107 مرکز مربوط به سازمان تعاون روستایی و 27 مرکز خرید مربوط به شرکت غله و خدمات بازرگانی کار خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه 362 هزار هکتار اراضی دیم و آبی استان زیر کشت گندم رفته بود، اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی گندم امسال از قرار هر کیلوگرم 13 هزار ریال تعیین شده بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امسال علی رغم خسارت وارده به اراضی گندم کشت شده بر اثر خشکسالی و سرمازدگی، آذربایجان غربی نسبت به استان های کرمانشاه، زنجان، آذربایجان شرقی و کردستان وضعیت بهتری در تولید این محصول استراتژیک داشته است.

کریم زاده درباره ذخیره سازی این محصول اظهار کرد: ظرفیت سیلوهای دولتی و بخش خصوصی و کارخانه های آرد وابسته به شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 817 هزار و 500 تن است.

وی افزود: در سال گذشته افزون بر هشت هزار میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی از بابت بهای محصوال خریداری شده به گندم کاران استان پرداخت شد.

این مسئول ادامه داد: در سال زراعی گذشته 94 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی به کشت گندم آبی و 268 هزار هکتار از اراضی به کشت گندم دیم اختصاص یافته بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید