Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشکین شهر گفت: شهرستان مشکین شهر یکی از قطب های مهم کشاورزی و باغبانی استان است . این شهرستان دارای 360 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی و باغداری را به خود اخصاص داده و یکی از سه دشت حاصلخیز استان بعد از دشت اردبیل و دشت مغان محسوب می شود.

50 درصد محصولات سردرختی اردبیل در مشکین شهر تولید می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشکین شهر گفت: شهرستان مشکین شهر یکی از قطب های مهم کشاورزی و باغبانی استان است . این شهرستان دارای 360 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی و باغداری را به خود اخصاص داده و یکی از سه دشت حاصلخیز استان بعد از دشت اردبیل و دشت مغان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار ایانا از اردبیل، احمد شهریار افزود: 40 درصد از باغداران استان در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند و بیش از 50 درصد از انواع محصولات سردرختی نیز در این شهرستان تولید می شود.

شهریار افزود: خوشبختانه امسال، سال پررونق و پربرکتی از لحاظ تولید محصولات سردرختی برای باغداران این شهرستان محسوب می شود . وضعیت تمامی میوه های سردختی به خصوص سیب و انگور در این شهرستان هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی وضعیت بسیار ایده آلی را داشته است .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشکین شهر افزود: سطح زیر کشت باغات این شهرستان شامل 14 هزار و 700 هکتار انواع محصولات سردرختی سردسیری است که از این میزان 7هزار هکتار آن به باغات سیب اختصاص دارد و پیش بینی می شود، امسال باغداران این شهرستان پیش بر 210 هزار تن محصول برداشت کنند.

این مقام مسئول در پایان سخنان شایعات مربوط به قطع درختان میوه در مشکین شهر را تکذیب کرده و افزود: فیلم مونتاژ شده مربوط به باغات این شهرستان نبوده و خوشبختانه کشاورزان با روحیه و انگیزه بیش از پیش در حال فعالیت و تولید هستند به طوری که باغدار نمونه این شهرستان در سال جاری موفق شد از یک هکتار بالغ بر 170 تن محصول سیب برداشت کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید