Iranian Agriculture News Agency

همایشی علمی با عنوان «انتقال تجربیات پروژه الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه از طریق استقرار کشاورزی پایدار» به منظور چاره اندیشی برای احیای تالاب گاوخونی در اصفهان برگزار شد.

حمایت جهاد کشاورزی اصفهان از احیای زاینده‌ رود

همایشی علمی با عنوان «انتقال تجربیات پروژه الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه از طریق استقرار کشاورزی پایدار» به منظور چاره اندیشی برای احیای تالاب گاوخونی در اصفهان برگزار شد .

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، این همایش یک روزه در راستای انتقال تجربیات احیای دریاچه ارومیه با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اداره کل محیط زیست اصفهان و سایر نهادهای مرتبط با حضور کارشناسانی از استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی در محل سالن مرکز آموزش سازمان تعاون روستایی استان اصفهان برگزار شد.

در این گزارش آمده است: همکاری بین بخشی، معرفی پروژه، ظرفیت‌سازی و تغییرنگرش جامعه محلی، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است. ظرفیت‌سازی و تغییر نگرش جامعه محلی، پرهیز از پیچیدن نسخه‌های مشابه، توانمندسازی و عملکرد شرکت مجری، پویایی و درس آموخته‌های پروژه و تجربه اصفهان از کارگاه‌های ارائه شده در این همایش بود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این همایش اظهار کرد: انتقال تجربیات پروژه الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه از طریق استقرار کشاورزی پایدار مفید و موثر است ولی وضعیت بارندگی دو منطقه با هم قابل قیاس نیست.

مهرداد مرادمند با بیان اینکه الگوسازی و انتقال تجربیات جوامع محلی در این زمینه برای استان اصفهان می‌تواند مفید باشد، گفت: در بخش کشاورزی مشارکت خوبی با جوامع محلی وجود دارد و کشاورزان خود در این زمینه برای حفظ کشاورزی و احیای تالاب گاوخونی کمک می‌کنند و بخش کشاورزی با محیط زیست عجین شده است.

وی گفت: حدود پنج درصد از استان، 10 میلیون 700 هزار هکتاری اصفهان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد و رودخانه زاینده رود تنها رودخانه فلات مرکزی است که باعث حیات این شهر شده و تعداد زیادی شهر نیز در این حوزه شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه بیشتر اراضی استان اصفهان بیابانی و مرتعی است، افزود: استان اصفهان با داشتن سه درصد از اراضی کشاورزی کشور 6 درصد از تولید را به خود اختصاص داده است .

مرادمند با اشاره به مشکلات خشکسالی رودخانه زاینده رود گفت: نبود مدیریت صحیح و خشکسالی باعث بروز این وضعیت شده و پیش از این نیز تصمیماتی در سطح منطقه‌ای و ملی گرفته شده که باعث تفاوت‌های بنیادین در این زمینه شد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: گسترش جمعیت، منتقل کردن آب و بارگذاری روی آب شرب نیز در خشکی گاوخونی بی تاثیر نبوده است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید