Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: از ابتدای خرید دانه روغنی کلزا تا کنون میزان خرید از مرز 49 هزار تن گذشت و مبلغی از وجه کشاورزان پرداخت شده و مابقی درروزهای آتی پرداخت خواهد شد.

خرید کلزا از کشاورزان گلستانی از مرز ۴۹ هزار تن‌ گذشت

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: از ابتدای خرید دانه روغنی کلزا تا کنون میزان خرید از مرز 49 هزار تن گذشت و مبلغی از وجه کشاورزان پرداخت شده و مابقی درروزهای آتی پرداخت خواهد شد .

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، مختار مهاجر افزود: میزان خرید کلزا تا پایان روز۱۸خرداد، 49 هزار و 308 تن است که از سطح کشت۲۵هزار هکتار برداشت شده و 83 درصد وجه کشاورزان تاکنون پرداخت شده است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید