Iranian Agriculture News Agency

مدیریت شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی به‌منظور هدایت، حمایت و نظارت بر احداث و توسعه‌ شهرک‌ها و مجتمع‌های کشاورزی (گلخانه‌ای، دامی و شیلاتی) با فناوری نو و در راستای بهبود بهره‌وری بیشتر از عوامل تولید، از ابتدای سال 94 در استان کرمان تأسیس و شروع به کار کرد.

توسعه‌ شهرک‌ها و مجتمع‌های کشاورزی کرمان با فن‌آوری نو

مدیریت شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی به‌منظور هدایت، حمایت و نظارت بر احداث و توسعه‌ شهرک‌ها و مجتمع‌های کشاورزی (گلخانه‌ای، دامی و شیلاتی) با فناوری نو و در راستای بهبود بهره‌وری بیشتر از عوامل تولید، از ابتدای سال 94 در استان کرمان تأسیس و شروع به کار کرد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، امیر عباس نخعی نژاد، مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی گفت: با توجه به سیاست های دولت در خصوص افزایش بهره وری از آب و همچنین مشکل حاد استان در خصوص کم آبی، فعالیت این مدیریت در سطح استان در قالب تکمیل وتوسعه شهرک های گلخانه ای متمرکز شد و در همین راستا دو شهرک گلخانه ای نیمه تمام در شهرستان های ارزوئیه ونرماشیر که از لحاظ توسعه کشت های گلخانه ای مستعد هستند، تحویل این شرکت شد.

وی در ادامه افزود:عمده فعالیت های انجام شده در این دو شهرک، شامل انجام عملیات های اجرایی، ارزیابی و قیمت گذاری مجتمع های گلخانه ای چیل آباد وروداب توسط کارشناسان رسمی دادگستری استان برای واگذاری به سرمایه گذاران، انجام آگهی فراخوان در چهار مرحله جهت واگذاری مجتمع های گلخانه ای برای دومجتمع مذکور، انعقاد قرارداد واگذاری اجاره به شرط تملیک برای هفت واحد از قطعات مجتمع روداب به مساحت چهارهزار و 140 متر مربع و به نام 7 نفر از سرمایه گذاران بخش خصوصی وانجام کلیه مراحل اداری لازم و پیگیری جهت انجام مراحل انعقاد قرارداد اجاره بشرط تملیک برای 19 نفر از سرمایه گذاران متقاضی برای قطعات باقیمانده مجتمع گلخانه ای روداب شهرستان نرماشیر، است.

نخعی نژاد در ادامه بیان داشت: با واگذاری کلیه قطعات شهرک های گلخانه ای مذکور حدود 55 هکتار سطح زیر کشت واحدهای گلخانه ای در استان افزایش یافته و با بهره برداری از سطح مذکور بیش از 10 هزارتن محصولات گلخانه ای در این دو شهرک تولید و برای بیش از 165 نفر به صورت مستقیم شغل دائم وپایدار ایجاد خواهد شد.

مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی در ادامه گفت: از دیگر اقدامات انجام شده مهم در این مدیریت بازدید از کل مجتمع های گلخانه ای استان، پیگیری جهت افزایش حقابه شهرک گلخانه ای روداب از30 ساعت به 45 ساعت، تهیه اسناد مناقصه و پیگیری جهت برگزاری مناقصه های پروژه های اجرایی است.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه طبق اساسنامه این شرکت، که وظیفه ایجاد و توسعه شهرک ها ومجتمع های گلخانه ای ب ه صورت دولتی وخصوصی را دارد، آمادگی صدور مجوز و معرفی جهت اخذ تسهیلات به متقاضیان ایجاد شهرک ها ومجتمع های گلخانه ای خصوصی در اراضی شخصی و بالای سطح 5 هکتار را داشته و متقاضیان می توانند با مراجعه به این مدیریت نسبت به طی مراحل اداری اقدام نمایند و همچنین در صورتی که مالکان تمایل به احداث شهرک گلخانه ای به صورت مشارکتی با این شرکت داشته باشند می توانند با در اختیار قرار دادن آب و زمین نسبت به ایجاد شهرک گلخانه ای بصورت مشارکتی اقدام کنند./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید