Iranian Agriculture News Agency

در سال 95 رخ داد؛

در سال 95 شهرستان کرمان رتبه اول تولید آبزیان را به خود اختصاص داد و با توجه به بارندگی بسیار خوب در سال گذشته و آّبگیری منابع آبی، انتظار می رود میزان 326 تن افزایش تولید آبزیان در سال 96 را شاهد باشیم.

کرمان رتبه اول تولید آبزیان را به خود اختصاص داد

در سال 95 شهرستان کرمان رتبه اول تولید آبزیان را به خود اختصاص داد و با توجه به بارندگی بسیار خوب در سال گذشته و آّبگیری منابع آبی، انتظار می رود میزان 326 تن افزایش تولید آبزیان در سال 96 را شاهد باشیم.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، احمد مسعودی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان با بیان اینکه این شهرستان دارای منابع آب غنی است و ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه پرورش ماهیان سردآبی، گرمابی و خاویاری به خصوص مناطق راین، ماهان، گلباف و شهداد بر خوردار است، گفت: جهت توسعه آبزی پروری و استفاده از پتانسیل های آبزی پروری در تمامی مراکز خدمات جهاد کشاورزی کار گروه توسعه شیلات و آبزیان تشکیل و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی آبزیان در دستور کار قرار گرفت .

مسعودی با بیان اینکه در سال 95 شهرستان کرمان رتبه اول تولید آبزیان را به خود اختصاص داده، گفت: سهم تولید آبزیان این شهرستان در بخش ماهیان سردآبی 214 تن، ماهیان گرمابی 324 تن بوده و با توجه به بارندگی بسیار خوب در سال گذشته و آّبگیری منابع آبی، انتظار می رود میزان 326 تن افزایش تولید آبزیان در سال 96 را شاهد باشیم./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید