Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با اختصاص اعتبار، ۲۵۲ طرح آبیاری مدرن درسطح 6 هزار هکتار از اراضی و باغات استان قزوین عملیاتی شده است.

۲۵۲ طرح آبیاری تحت فشار در قزوین عملیاتی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با اختصاص اعتبار، ۲۵۲ طرح آبیاری مدرن درسطح 6 هزار هکتار از اراضی و باغات استان قزوین عملیاتی شده است .

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، علی اکبر متقی فرد در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس جمهوری در اجرای آبیاری تحت فشار که در استانداری با حضور فریدون همتی ،استاندار برگزار شد، اظهارداشت: با اجرای ۲۰ هزار هکتار آبیاری مدرن با اعتباری بالغ بر ۱۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان زمینه توسعه کشاورزی مدرن در استان مهیا شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: با ابلاغ مصوبات سفر در کمتر از یک هفته با تجهیز کارگاه ها عملیات اجرایی آغاز شد و تا سوم اردیبهشت از مجموع ۲۰ هزار هکتار حدود ۶ هزار هکتار به پایان رسیده است .

وی اضافه کرد: تعداد ۱۹ طرح با ۱۴۱۶ هکتار، در آوج ۳ طرح با ۵۴ هکتار، در البرز ۵ طرح با ۳۲ هکتار، بویین زهرا با ۳۴ طرح و ۷۶۸ هکتار، تاکستان با ۱۰۳ طرح به وسعت ۲ هزار و ۳۳۴ هکتار، قزوین تعداد ۸۸ طرح با ۱۳۹۲ هکتار و در مجموع شش هزار هکتار اجرایی شده و به پایان رسید.

متقی فرد یادآورشد: این طرح ها به صورت انفرادی و هم به صورت تجمیعی اجرا و با استقبال کشاورزان همراه شد. به طور مثال در تاکستان بیش از دو هزار هکتار سیستم مدرن آبیاری اجرا شده که وزیر جهاد کشاورزی با ابراز خرسندی، آن را الگوی شاخصی در کشور دانستند .

رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: ۴ هزار هکتار از آبیاری اراضی باقیمانده در قالب ۷۵ طرح اجرایی می شود که ۱۳ طرح در آبیک به وسعت ۹۴۶ هکتار، آوج ۳۶ هکتار، البرز سه طرح با ۲۴ هکتار، بویین زهرا ۲۳ طرح در وسعت ۵۱۲ هکتار، در تاکستان یک طرح با ۲۶ هکتار، قزوین ۳۳ طرح با ۵۱۲ هکتار عملیاتی خواهد شد .

وی بیان کرد: برای ۱۰ هزار هکتار باقیمانده دوم درشهرستان قزوین تعداد ۲۶ طرح در ۱۰۴۵ هکتار، تاکستان ۵۳ طرح در ۳ هزار و ۴۱۰ هکتار، بویین زهرا در قالب ۵۸ طرح و ۳ هزار و ۵۲۰ هکتار، البرز یک طرح در مساحت ۱۸۴۰ هکتار، در آوج ۱۱ طرح با ۶۸۰ هکتار، آبیک ۹ طرح در ۱۰۳۵ هکتار اجرا خواهد شد .

متقی فرد در خصوص تخصیص منابع مالی گفت: از محل اسناد خزانه ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در تخصیص اول ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، تخصیص دوم ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و تخصیص سوم ۱۵ میلیارد تومان داده شده که در مجموع ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت شده است .

وی بیان کرد: ۱۰ هزار هکتار باقیمانده را در قالب ۱۵۸ طرح در مناطق مختلف استان عملیاتی می کنیم./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید