Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: کشت گیاهان دارویی می تواند نسخه شفابخش ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش تولید و جلوگیری از برداشت بی رویه منابع آب و رفع چالش های مهم بخش کشاورزی باشد.

توسعه کشت گیاهان دارویی نسخه شفابخش بخش کشاورزی شهربابک

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: کشت گیاهان دارویی می تواند نسخه شفابخش ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش تولید و جلوگیری از برداشت بی رویه منابع آب و رفع چالش های مهم بخش کشاورزی باشد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، محمدعلی فتوحیان افزود: در راستای ترویج کشت گیاهان دارویی در شهرستان، کارگروه گیاهان دارویی شهرستان تشکیل شد.

فتوحیان در ادامه افزود: نیاز به سرمایه اندک، وجود بازار فروش مناسب و درآمد مطلوب، تولید گیاهان دارویی را به قابلیتی برای به تحقق شعار سال یعنی تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تبدیل کرده است .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با کشت گیاهان دارویی در شهرستان گام های بلندی برای بهره وری از پتانسیل های آب و خاک برداشته شده، افزود: با حمایت کشاورزان و ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی و توسعه کشت در مناطق مستعد می توان تولید و درآمدزایی این خطه را شتاب داد./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید