Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به شروع فصل گرما، کاهش رطوبت نسبی هوا و وجود ریزگردهای محلی و وارداتی، شرایط لازم برای فعالیت، تزاید نسل و خسارت کنه تارتن نخیلات فراهم می‌شود.

احتمال خسارت کنه تارتن و کرم میوه‌خوار خرما در بوشهر

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به شروع فصل گرما، کاهش رطوبت نسبی هوا و وجود ریزگردهای محلی و وارداتی، شرایط لازم برای فعالیت، تزاید نسل و خسارت کنه تارتن نخیلات فراهم می‌شود.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر، احمد سبحانی افزود: همچنین با توجه به شرایط جوی زمان گرده افشانی و دمای فعلی هوا، احتمال تشدید فعالیت کرم میوه خوار خرما، وجود دارد.

وی تاکید کرد: باید کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی، کارشناسان حفظ نباتات و مروجان پهنه ها نسبت به بررسی زندگی آفات مذکور و اطلاع رسانی و پیش آگاهی لازم در خصوص خسارت و نحوه مدیریت آفات مذکور به باغداران اقدام کنند.

وی اظهار داشت: خسارت کرم میوه خوار خرما معمولا کم بوده و باغداران آن را به عنوان شیوه ای برای تنک طبیعی خرما تلقی کرده و از مبارزه شیمیایی پرهیز می کنند.

وی گفت: چنانچه جمعیت آفت از آستانه خسارت اقتصادی پایین ترباشد، مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: شروع فعالیت کنه تارتن خرما بستگی تام به دما و رطوبت نسبی و وزش بادهای گرم موسمی دارد؛ با پایش دما، رطوبت و بررسی خوشه ها و همچنین استفاده از تجربه های محلی می توان شروع فعالیت را معین کرد. در کنترل این آفت، شروع فعالیت بسیار مهم است و تا قبل از شروع فعالیت، سمپاشی توصیه نمی شود.

سبحانی خاطر نشان کرد: برای کنترل شیمیایی می توان به محض مهاجرت کنه های بالغ از تاج درخت به سمت خوشه ها، از سموم کنه کش اختصاصی نظیر فن پیروکسی میت (اورتوس)، بروموپروپیلات ( نئورون)، هگزی تیازوکس (نیسورون)، اسپیرودیکلوفن (انویدور) یا کنه کش عمومی نظیر فن پروپاترین(دانیتل)، آبامکتین (ورتیمک) و یا دیازینون با مشورت کاشناسان استفاده کرد.

وی در پایان اظهار داشت: به دلیل تعدد نسل کنه های تارتن، برای پیشگیری از بروز پدیده مقاومت، نکته بسیار مهم در کنترل مطلوب کنه ها، رعایت تناوب در سموم مصرفی است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید