Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین گفت: حداقل نیاز آبی بخش کشاورزی این شهرستان 112 میلیون مترمکعب در یک سال زراعی است در حالی که آب قابل استحصال در این شهرستان فقط 28.5 میلیون مترمکعب در سال است. این حقیقت نشان می‌دهد که باید نهایت دقت را در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری انجام دهیم.

توسعه شبکه آبیاری بارانی در نمین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین گفت: حداقل نیاز آبی بخش کشاورزی این شهرستان 112 میلیون مترمکعب در یک سال زراعی است در حالی که آب قابل استحصال در این شهرستان فقط 28.5 میلیون مترمکعب در سال است. این حقیقت نشان می‌دهد که باید نهایت دقت را در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار ایانا از اردبیل، محمد حسنی افزود: در راستای استفاده بهینه ازمنابع آبی درسال گذشته 230 هکتاز از اراضی مستعد این شهرستان به انواع سیستم های آبیاری تحت فشارم مجهز شد و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در یک سال آینده یک هزار هکتار از راضی کشاورزی نیزبه سیستم های آبیاری بارانی مجهز خواهند شد.

این مقام مسئول در خصوص کاشت ارقام با نیاز آبی کمتر نیز افزود: سال گذشته 2 هزار و 500 هکتار از مزارغ غلات این شهرستان به ارقامی اختصاص یافت که با نیاز آبی کمتر بیشترین میزان عملکرد در واحد سطح را داشته باشند. امسال نیز تولید دوهزار و 600 هکتار از مزارع غلات نیز به این ارقام با نیاز آبی کم و عملکرد بالا اختصاص یافته است که جای قدرانی از مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان که نهایت سعی خود را در معرفی ارقام با نیازآبی کم و عملکرد بالا و در عین حال مقاوم به آفات و امراض انجام می دهند، دارد.

حسنی در ارتباط با اقدامات انجام گرفته در خصوص افزایش سطح زیر کشت کلزا در منطقه نیز افزود: نگاه ما به این زراعت استراتژیک واساسی است. زارعت کلزا نیز به عنوان محصول کم نیاز به آب، بهترین زراعت در تناوب با غلات محسوب می شود؛ بنابراین سال گذشته سطح زیر کشت این محصول 80 هکتار بود که امسال این سطح زیر کشت را به 539 هکتار افزایش دادیم.

این مقام مسئول درا دامه سخنان خود افزود: سیاست تغییر الگوی کشت در دیگر محصولات نیز با جدیت دنبال می شود. سال گذشته سطح زیر کشت زعفران 5 هکتار بود که امسال به 7 هکتار افزایش خواهد داشت. زارعت این محصول با توجه به نیاز آبی کم و اشتغالزایی و درآمد قابل ملاحظه ای که دارد در اولویت برنامه های کاری این مدیریت قرار دارد./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید