Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین:

شبکه مراقبت محصولات زراعی شهرستان نمین پایش و کنترل انواع عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی را به عهده دارد.

جوندگان مضر مزارع شهرستان در سطح بیش از 400 هکتار کانون کوبی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل شهرام محسنی با اعلام این خبر افزود: شبکه مراقبت محصولات زراعی شهرستان نمین پایش و کنترل انواع عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی را به عهده دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین اضافه کرد: با توجه به اینکه مبارزه با موش صحرایی در اواخر زمستان در کاهش جمعیت مولد این آفت نسبت به سایر فصول اهمیت بسزائی دارد، کارشناسان شبکه مراقبت و پهنه شهرستان با مبارزه به موقع و موثر در کانونهای آلودگی به این آفت مضر، در سطح بیش از 400 هکتار با رویکرد کاهش مصرف سموم و پیشگیری از زاد و ولد آفت موش صحرایی اقدام به کانون کوبی نموده و در این زمینه بسیار موفق عمل کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در زراعت غلات که سطح وسیع حدود 20 هزار هکتار از مزارع شهرستان را به خود اختصاص داده، کارشناسان پهنه  مراکز  جهاد کشاورزی شهرستان در سه بخش عنبران – مرکزی و ویلکیج بصورت منظم و مستمر پایش و بررسی مزارع را انجام داده و طی بررسی های ماهانه و تخمین جمعیت جوندگان مضر از جمله موش صحرایی در مزارع، در مواردی که نیاز به کانون کوبی ضرورت داشته باشد، با همکاری کلینیک های گیاهپزشکی بخش خصوصی و تهیه امکانات لازم طعمه سازی توسط بخش دولتی، اقدام می‌کنیم.

محسنی اضافه کرد: با توجه به خطرات زیست محیطی و عواقب خطرناک نگهداری سموم موش کش و طعمه مسموم، به کشاورزان توصیه می گردد به اندازه مصرف یکبار، در مزارع سم مورد نیاز را تهیه و با لانه کوبی در یک روز قبل از طعمه گذاری، جهت مشخص شدن لانه های فعال موش صحرایی و با کسب راهنمایی از کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و کلینیک های بخش خصوصی در رعایت موارد ایمنی و بهداشت فردی و نیز برای جلوگیری از خطرات زیست محیطی اقدام لازم را به عمل آورند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید