Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

نشست بررسی راهکارهای افزایش سطح زیر کشت در استان اردبیل با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها، مسئولین و دست اندرکاران امور آب برگزار شد.

کشت کلزا در  37 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار ایانا در اردبیل، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در این نشست با اعلام اینکه«در سال زراعی جدید  37 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیرکشت کلزا خواهد رفت» گفت:توسعه کشت کلزا یکی از برنامه های راهبردی و اساسی وزارت جهاد کشاورزی در سالهای  آتی محسوب می شود . کشورمان بیش از 85 درصد در دانه های روغنی وابسته به بیگانگان است که همین امر معضلات مهمی را در کشور در زمینه خروج ارز در موقعیت تحریم فراهم ساخته است .

خلیل نیکشاد در ادامه سخنان خود افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تصمیم گرفته شده است که در سال  زراعی پیش رو  یک میلیون هکتار از اراضی کشور به زیر کشت کلزا برود که در این میان استان اردبیل نیز می بایست سطح زیر کشت این محصول در سال آتی به حداقل 37 هزار هکتار برساند که قطعا با توجه به سعی و اهتمام بهره برداران و مسئولین و دست اندرکاران تولید دستیابی به این سطح زیر کشت قطعا امکانپذیر خواهد بود .

نیکشاد تصریح کرد: حوشبختانه استان اردبیل در سال گذشته توانسته بود ده هزار وپانصد هکتار از اراضی خود را به زیر کشت کلزا ببرد  که امید واریم این امر درسالهای آتی با شتاب بیشتری در تولید محصول استراتژیک و روغنی کلزا جامه عمل بپوشاند ودست اندرکاران تولید و بهره برداران بتوانند حداقل 15 درصد از سطح زیرکشت غلات را به این محصول مهم اختصاص دهند .

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: توسعه صنعت زنبور داری در کنار مزارع کلزا می تواند علاوه برا افزایش میزان محصول تولیدی کلزا به رشدو شکوفایی این صنعت نیز کمک قابل توجهی بکند که قطعا ً مسئولین و دست اندرکاران درا ین خصوص اقدامات لازم را انجام خواهند داد .

نیکشاد در پایان سخنان خود تاکید کرد: استان اردبیل از تنوع آب و هوایی نقاط مختلف برخورداراست ولی با این وجود می توان محصول کلزا را به دلیل تنوع  آن که به بیش از 50 رقم می رسد در مناطق مختلف استان کشت نمود و رقم مناسب کلزا را به تناسب موفقیت جغرافیایی وآب و هوا و دما و میزان بارش به بهره برداران توصیه نمود .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید