Iranian Agriculture News Agency

شریعت نژاد تبیین کرد:

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کاهش  قدرت خرید مردم مساوی با  تغییر کاربری اراضی کشاورزی است،گفت: تولید شغل برای فرزندان دغدغه  اساسی کشاورزان است.

کاهش قدرت خرید مساوی تغییرکاربری اراضی کشاورزی

شمس الله شریعت نژاد در گفت‌وگو باخانه ملت درباره وضعیت تغییر کاربری در اراضی کشاورزی،گفت: کشاورزی درغرب استان سرسبزه مازنداران صرفه اقتصادی ندارد و در کنار این اوضاع ما شاهد هستیم که واحدهای اراضی کشاورزی نیز کوچک شده که این امر ماندگاری در صنعت کشاورزی را برای کشاورزان به نوعی دشوار یا غیر ممکن میکند.

قیمت مرکبات فاقد افزایش در طی 10سال

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت مرکبات فاقد افزایش در طی 10سال است بنابراین مشخص است که با این اوصاف ماندگاری در تولید مرکبات برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد بنابراین کشاورزان تغییرکاربری را به تولید در صنعت کشاورزی ترجیح می دهند.

وی افزود: نرخ مرکبات در شرایطی بدون تغییرمانده است که هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته است بنابراین به سادگی می‌توان نتیجه گرفت تولید مرکبات با این شرایط برای کشاورز صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

شریعت نژاد افزود: یکی از دغدغه های اساسی کشاورزان ایجاد شغل برای فرزندانشان است زیرا زمانی که حضور در صنعت کشاورزی برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد، تولید کننده مجبور است با تغییرکاربری اراضی کشاورزی به ویلا درآمدی را کسب کند تا در نهایت بتواندبرای فزرندانشان فرصت‌های اشتغال ایجاد کند.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزى اصرار دارد که هرجا که درختی موجود است،کشت و زارعت درآن جریان داشته باشد اما این نوع رویکرد زمانی صحیح است که تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد نه اینکه هزینه تولید با نرخ فروش برای کشاورز همخوانی نداشته باشد.

کاهش قدرت خرید مردم مساوی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم مساوی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی است تاکید کرد: تولید شغل برای فرزندان دغدغه اساسی کشاورزان است.

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه مسلم است که اگر در کشور فقر حاکم شود و در این راستا قدرت خرید مردم نیزکاهش یابد،بطور مسلم منابع طبیعی نیز تخریب خواهند شد ادامه داد: با کاهش قدرت اقتصادی مردم نه تنها منابع طبیعی تخریب می شود بلکه منابع عظیم اراضی کشاورزی نیز درمعرض تغییر کاربری قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید