Iranian Agriculture News Agency

اقدامی استانی، که باید به همه نقاط کشور تسری پیدا کند؛

رئیس بانک کشاورزی استان البرز بحثی را رسانه‌ای کرده که در همان آغاز این پیشنهاد طرح می‌شود که به کل کشور تعمیم داده شود او گفت: بدهی‌های بانکی کشاورزانی که در سال های 96 و 97 دچار خسارت شده اند، تقسیط می شود.

بدهی کشاورزان تقسیط شود

ایرج یوسفی به ایرنا گفت: بدهی تسهیلات کشاورزان خسارت دیده در سال های 96 و 97 با تجمیع اصل سود، سود پس از سررسید و وجه التزام تقسیط شده است.
« برف فروردین ماه سال جاری، 7 هزار میلیارد ریال خسارت به باغ های استان البرز وارد کرد.»
وی اضافه کرد: سال های گذشته بر مبنای بند و تبصره 16 کسانی که زیر 100 میلیون تومان بدهی داشتند با پرداخت اصل، مابقی را به حساب دولت گذاشته و بدهی شان تسویه می شد.
یوسفی گفت: این درحالی بود که پس از تسویه حساب ، وثیقه هایشان آزاد نمی شد که با دستور العمل ابلاغی آزاد سازی وثیقه های این افراد نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: افرادی که نسبت به تسویه بدهی های زیر 100 میلیون تومان خود اقدام کرده اند، می توانند وثیقه را از رهن بانک خارج کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید