Iranian Agriculture News Agency

حجتی خطاب به پتروشیمی ها:

ششمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی سال ۹۸ - ۹۷ برگزار شد

وزیر جهاد کشاورزی: تا همین دیروز به ازای یک متر مکعب آب 300 تا 400 گرم گندم تولید می‌شد که اکنون متوسط آن به 3 کیلوگرم یا اگر به ازای هر مترمکعب آب 200 گرم شکر تولید می‌شود اکنون این رقم به 700 تا 900 گرم افزایش پیدا کرده است.

چرا به تولید ملی خیانت و زیان می‌رسانید

به گزارش خبرنگار کشاورزی ایانا، محمود حجتی امروز در ششمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی سال 98 - 97 که با حضور تمام معاونان این وزارتخانه و رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان برگزار شد، گفت: تا همین دیروز به ازای یک متر مکعب آب 300 تا 400 گرم گندم تولید می‌شد که اکنون متوسط آن به 3 کیلوگرم یا اگر به ازای هر مترمکعب آب 200 گرم شکر تولید می‌شد اما اکنون این رقم به 700 تا 900 گرم افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین با اشاره به تأمین نهاده‌های کشاورزی گفت: متأسفانه شرکت‌های پتروشیمی ذخایر ارزی کشور را می‌گیرند، تبدیل به کود می‌کنند و می‌خواهند که با ارز چند تومانی آن را صادر کنند و بعد به کشاورز ما کود ندادند و اگر این موضوع را به محصولاتی که در حوزه کشاورزی تولید می‌شود، تعمیم بدهیم ببینید، در بازار جهانی با ارز آن چنانی چقدر می‌توان آن را فروخت.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: پتروشیمی‌ها 4 میلیون تن کود اوره تولید می‌کنند که 2 میلیون تن آن باید به بخش کشاورزی فروخته شود، اما اذیت می‌کنند و باید پرسید، چرا به تولید ملی خیانت می‌کنید و زیان می‌رسانید. 

ادامه دارد...

 

photo_2018-09-08_12-44-46

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید