Iranian Agriculture News Agency
جوک سیاه سبوس
کاووس واضحی - پژوهشگر اقتصاد سیاسی

این روزها کلیپی راجع به حجتی (وزیر جهاد کشاورزی) در جریان بازدید از استان گیلان دست به دست شده است که با توجه به گستردگی موضوع در فضای مجازی ، مطبوعات و عکسل العمل نمایندگان محترم مجلس، پس از بررسی چند و چون ماجرا، نکاتی پیرامون کلیپ مربوطه و حواشی آن عرض می کنم:

کشاورز محترم (علی آقا) بدون هماهنگی و بطور تصادفی با وزیر مواجه می شود و سوالی در مورد واردات برنج می کند. پرسشی که نماینده شهرستان لنگرود [آقای لاهوتی] در نظر دارد از آن به عنوان پاشنه آشیل فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی استفاده نماید. جناب وزیر نیز با حوصله و آرامش کامل حرف های کشاورز محترم را می شنود. اما شرایط و زمان اجازه نمی دهد جواب او را بدهد. البته [به زعم نگارنده] نیازی هم نبوده. او پرسشی طرح می نماید و با علم به ذهنیت نماینده لنگرود و هماهنگی ضمنی با ایشان بدون درک شرایط و معذوریت های وزیر، زیاده از حد برای کسب جواب پافشاری می نماید. با توجه به مسبوق بودن مزایای آرام بخشی مصرف سبوس برنج در همان روز بازدید، توسط مدیر مجتمع، ازسوی حجتی مصرف سبوس برنج به علی آقا داده می شود. سبوسی که چند دقیقه پیش مدیر مجتمع مصرف آن را به خود حجتی پیشنهاد می کند. چطور شد که پیشنهاد مصرف سبوس به وزیر توهین نیست، اما به علی آقا توهین تقلی می شود!؟
شکی نیست که توهینی از سوی آقای حجتی به کشاورز محترم نشده است. کلیپ مورد اشاره گویای همه چیز است. اما واکنش برخی نمایندگان محترم مجلس دراین میان بسیار عجیب بود: برعکس نماینده های حاضر در روز بازدید، نماینده های غایب نسبت به مساله حساسیت بیشتری نشان دادند! آقای حسنی (نماینده رشت) گفته؛ توهین حجتی را بی پاسخ نخواهم گذاشت و گونی سبوس را تقدیم ایشان خواهم کرد. آقای حسنی حتماً می دانند که ارزیابی عملکرد افراد بر اساس لغزش های اثبات نشده و مچ گیری های کودکانه، بدترین نوع بد اخلاقیست. او حتی با فرض گذاشتن این لغزش به پای حجتی، می توانست بزرگی پیشه کند و انتقاد از حجتی را به امور ناچیز تقلیل ندهد. برعکس، با کج فهمی، قضاوت عجولانه، عدم درک موضوع و در همراهی با جوکی سیاه و مخرب [با ماهیت لمپنیسم فرهنگی ناشی از معایب فضای مجازی] به وزیر توهین کرده است. بنابراین بهترین کار او در صحن علنی مجلس، به جای ایجاد پروپاگاندای بی بینه و بی سرو ته و بی فرجام، عذر خواهی از آقای حجتی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید