Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد از افزایش بیش از ۳درصدی همسرآزاری در کل کشور نسبت به سال ۹۴ خبر داد. او می‌گوید ۵۲درصد از خشونت‌ها روانی و کلامی و بیش از ۳۷درصد فیزیکی هستند.

افزایش همسرآزاری در ایران؛ بیشتر خشونت‌ها روانی و کلامی‌اند؛ 10 درصد خشونت ها جنسی


رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد از افزایش بیش از ۳درصدی همسرآزاری در کل کشور نسبت به سال ۹۴ خبر داد. او می‌گوید ۵۲درصد از خشونت‌ها روانی و کلامی و بیش از ۳۷درصد فیزیکی هستند.

به گزارش ایانا، رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد در نشست "جهان به سوی امنیت و عدالت برای زنان" و بر اساس نتایج یک بررسی در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۵ از شیوع بالای اختلال روانی در همسرآزاری خبر داد.

طبق این بررسی که در ۲۸ استان کشور انجام شده، در سال ۹۵ تعداد همسرآزاری حدود ۱۴ درصد بوده است که حدود ۲/ ۳ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش نشان می‌دهد.

علی هادی‌زادگان، رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد در نشست یادشده در روز پنج‌شنبه ۲ آذر (۲۳ نوامبر) با اشاره به این بررسی گفت: «حدود ۶۶ درصد خانواده‌هایی که به علت نزاع مراجعه کرده بودند، حداقل یک بار در زندگی مشترک خشونت را تجربه کرده‌اند.»

او می‌گوید، ۵۲ درصد خشونت‌ها روانی و کلامی، ۸/ ۳۷ درصد فیزیکی و ۲/ ۱۰ درصد جنسی بوده‌اند: «علت مراجعه ۲۲ درصد از زنان به پزشکی قانونی نیز همسرآزاری بود.»

بر اساس بررسی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، اکثریت مراجعان همسرآزاری را جوانان تشکیل می‌دهند. میانگین سنی بیشتر زنان آسیب‌دیده ۲۰ تا ۳۵ سال و میانگین سنی در میان مردان کمتر از ۴۰ سال بوده است.

عوامل مؤثر در همسرآزاری

عوامل کاهش‌دهنده همسرآزاری، شاغل بودن زن، افزایش درآمد خانواده و تحصیلات بالا عنوان می‌شوند. اعتیاد نیز از عواملی است که این معضل اجتماعی را افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد در این باره گفته است: «بیشتر زنانی که به دلیل همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، دارای تحصیلات ابتدایی هستند و زنان با تحصیلات عالی کمترین فراوانی را [در میان مراجعان همسرآزاری] دارند.»

هادی‌زادگان می‌افزاید: «بر اساس نتایج حاصله یکی از علل خشونت اعتیاد است و نیمی از مردانی که به همسرآزاری اقدام کرده‌اند، اعتیاد به مواد مخدر داشته‌اند، همچنین درآمد پایین خانواده در میزان خشونت تأثیرگذار است.»

در میان ۵۶۴ هزار و ۲۲۳ نفری که در سال ۹۴ به دلیل نزاع به پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده‌اند بیش از ۳۰درصد زن بود‌ه‌اند.

همسرآزاری از جمله آسیب‌های اجتماعی پنهان است و معمولا در محیط بسته خانه صورت می‌گیرد. این مشکل اجتماعی اطمینان و امنیت را در محیط خانه کاهش داده و می‌تواند به از هم گسیختگی خانواده منجر شود.

بیشتر قربانیان خشونت در محیط خانواده را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید