Iranian Agriculture News Agency

یک سوم زنان هندی در کشاورزی مشارکت دارند و این در حالی است که در تعداد کمی از استان های جنوبی، این رقم به 50 درصد می رسد. همچنین دولت مرکزی اظهار داشت که 7.5 کرور (75 میلیون) نفر از زنان این کشور در فعالیت های تولید شیر مشارکت دارند.

یک سوم زنان در کشاورزی هند مشارکت دارند

یک سوم زنان هندی در کشاورزی مشارکت دارند و این در حالی است که در تعداد کمی از استان های جنوبی، این رقم به 50 درصد می رسد. همچنین دولت مرکزی اظهار داشت که 7.5 کرور (75 میلیون) نفر از زنان این کشور در فعالیت های تولید شیر مشارکت دارند.

به گزارش ایانا از "نیوایندیا اکسپرس"، راجا موهان سینگ (Radha Mohan Singh) ، وزیر کشاورزی و اتحادیه رفاه کشاورزان، روز یکشنبه و به نقل از سازمان فائو اعلام کرد که حدود 32 درصد زنان در کشاورزی هند مشارکت دارند. مشارکت زنان در کشاورزی و اقتصاد روستایی در برخی استان ها مانند هیلز (Hills) ، نورث ایست (Northeast) و کلارا (Kelara) بیش از مردان است. سینگ در همایش روز ملی زنان کشاورز در شهر دهلی نو، گفت:"زنان در 48 درصد از مشاغل مرتبط با کشاورزی مشارکت دارند. همزمان، 75 میلیون نفر از آنان در بخش تولید شیر و دامداری فعالیت می کنند."

وزیر اشاره کرد، دولت مقررات سیاستگزاری برای اجاره مشترک زمین های داخلی و کشاورزی با عنوان "سیاست ملی کشاورزان" را دارد که مشارکت زنان در کشاورزی و فعالیت های همراه با آن را تقویت می کند. وی افزود که معیارهای ساختاری، عملکردی و بنیادی لازم برای تقویت زنان باید ارتقاء یابد و در کنار آن، توانایی هایشان را به آنان بشناسانیم و دسترسی شان به فنّاوری و دیگر منابع کشاورزی را افزایش دهیم.

سینگ اظهار داشت که در سال 17-2016، 21 فنون مختلف در ارتباط با زنان ارزیابی شده و 256 هزار نفر از زنان در زمینه های مختلف مرتبط با کشاورزی مانند دوزندگی، تولید، صنایع دستی روستایی، ارزش افزوده، دامداری، زنبورداری، مرغداری و پرورش شیلات آموزش دیده اند. در نهایت، 30 درصد از منابع مالی، تحت برنامه ها و طرح های مختلف و فعالیت های مرتبط با توسعه، به زنان اختصاص یافته است.

سینگ گفت:"تأکید اخیر دولت بر تشکیل گروه های خودیاری زنان 1 (SHGs) برای ارتباط آنان با اعتبارات کوچک از طریق فعالیت هایی نظیر ظرفیت سازی است."

پانوشت:

1. women self-help Groups

ترجمه: مهشید جلالیان

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید