Iranian Agriculture News Agency
آموزش و پرورش ، جوانان و مدیریت اشتغال


رخساره درویشیان - آموزگار و کارشناس مشاوره و راهنمایی

آموزش و پرورش در کشورهای صنعتی و توسعه یافته برای ایام تعطیلات جوانان خود در مقاطع مختلف تحصیلی راهکاری مناسب و متناسب با اقتضائات سنی آنان ارائه داده است.
در این راهکارها و روش ها مدرسه ای که محصل در آن مشغول به تحصیل است در زمان تعطیلات چند نمونه کار مثل ( کار روی کشتی،کار در بستنی فروشی، رستوران، فروشگاه، مراکز نگه داری سالمندان، مراکز نگه داری کودکان عقب مانده،و.....) را پیشنهاد می دهد و جوان یا نوجوان با توجه به علاقه مندی خود یکی از این گزینه ها و پیشنهادات ارائه شده را متناسب با عرف و پذیرش اجتماعی و شرایط سنی یا توانایی های اجتماعی انتخاب می کند.

این روش چندین مزیت دارد :
۱- دوران فراغت جوان به بطالت نمی گذرد.
۲- جوان دچارپوچی وافسردگی نمی شود .
۳-بابت زحماتش مزد دریافت می کند .
۴- انگیزه در او ایجاد می شود .
۵-متوجه می شودکه پول در آوردن سخت است وبرای پول خودبرنامه ریزی می کند .
۶-با مشاغل وحرف مختلف آشنا می شود .
۷- اجتماعی می شود .
۸- آینده خود را فقط وفقط با رفتن به دانشگاه نمی بیند.
۹- برای شغل آینده خود بهترمی تواند تصمیم بگیرد .
۱۰- و دست آخر بعداز اتمام دبیرستان می داند که به درد دانشگاه می خورد یانه؟ و....
با توجه به این مسئله که در این کشورها براساس نیاز آن جامعه به متخصصین مختلف در رشته ها ی دانشگاهی پذیرش صورت می گیرد وبا اتمام دانشگاه جوان خیالش آسوده است که بیکار نمی ماند .
تمامی این فرآیند مربوط می شود به نظام هماهنگ و افکار حساب شده دست اندرکاران و دولتمردانی که در راس کارند وایمان دارند که برای رسیدن به جامعه ی بهتر همراه با آرامش وآسایش باید جوانان را یاری و هدایت کنند . چرا که جوانان سرمایه های اصلی جامعه هستند وآنها هستند که باید آینده جامعه خود را بسازند وپیش ببرند.
جامعه ای که روی جوانش سرمایه گذاری می کند، زمان فارغ التحصیلی آن جوان را مساوی با زمان برداشت و استفاده مفید می داند وبا به کار گیری جوانانشان در تخصص مربوطه، برای سازندگی و ارتقا زندگی بهره برداری می کند.
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید