Iranian Agriculture News Agency

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری:

اجرای پروژه‌های توانمندسازی در دولت یازدهم؛ حالا از 17 هزار زن آموزش دیده در حوزه‌های کارآفرینی و حرفه‌های فنی و مهارتی، 5000 نفر موفق به راه‌اندازی و توسعه کسب و کار شده‌اند.

5000 زن روستایی صاحب کسب و کار شدند/ چشم‌انداز ما در وزارت جهاد کشاورزی هر روستا یک تسهیلگر است

اجرای پروژه های توانمند سازی در دولت یازدهم؛ حالا از 17 هزار زن آموزش دیده در حوزه های کارآفرینی و حرفه های فنی و مهارتی، پنج هزار نفر موفق به راه اندازی و توسعه کسب و کار شده اند.

به گزارش ایانا این گفته فروغ السادات بنی هاشم مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در نخستین نشست تخصصی بررسی سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های امور زنان و خانواده روز سه شنبه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم است.

بنی هاشم عملکرد مذکور را در چارچوب امضای تفاهمنامه همکاری بین وزیر جهاد کشاورزی و معاون امور زنان و خانواده در زمینه توان افزایی زنان روستایی و عشایری در سال 93 ذکر کرد که مشتمل بر سه پروژه بود.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در ادامه در باره سه پروژه اجرا شده با همکاری معاونت امور زنان وخانواده ابتدا به پروژه نخست اشاره کرد و گفت: "توسعه تسهیلگران روستایی وعشایری نخستین پروژه ما بود. در حال حاضر 10 هزار تسهیلگر زن روستایی وبیش از 200 تسهیلگر زن عشایری در سراسر کشور وجود دارد. چشم انداز ما در وزارت جهادکشاورزی هر روستا یک تسهیلگر است."

بنی هاشم سپس به تشریح پروژه دوم پرداخت و گفت: " پروژه دوم طرح توسعه تشکل های مردم نهاد با محوریت تعاونی های زنان وصندوق های اعتبار خرد است که در حال حاضر هزارو 500 صندوق اعتبار خرد در کشور وجود دارد که تعدادی از آن ها با همکاری معاونت امور زنان و تعدادی هم با مشارکت صندوق کارآفرینی امید ایجاد شده و بیش از 40 هزار نفر تحت پوشش این صندوق ها هستند."

وی افزود: " سومین و آخرین ومهمترین پروژه ای که با همکاری معاونت امور زنان وخانواده در دولت یازدهم انجام شد طرح ترویج کارآفرینی وتوسعه کسب وکارپایدار است. در این طرح بیش از 17 هزار نفر از آموزش های کارآفرینی وآموزش های فنی ومهارتی بهره مند شدند و از این تعدا پنج هزار نفر از این افراد توانستند برای خود اقدام به راه اندازی یا توسعه کسب وکار کنند."

به گفته بنی هاشم، "با توجه به مزیت نسبی زنان درتولید محصول سالم وعاری از سموم ومواد شیمیایی، آموزش های زنان روستایی وعشایری در زیر بخش های کشاورزی با تاکید بر تولید و فرآوری محصول سالم ارائه می شود."

وی افزود: "با توجه به مهاجرت فزاینده از روستا به شهر، زنان روستایی وعشایری ساکنان نسبتا پایدار محسوب می شوند که لازم است از نظر توان افزایی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرند". "صاحب نظران توسعه معتقدند، مهاجرت از روستا به شهر در مراحل اولیه انفرادی ومردانه است اما پس از دو تا سه سال تبدیل به مهاجرت های خانوادگی وگروهی می شود. این سال های گذر از مهاجرت انفرادی به مهاجرت های گروهی، برای دولت ها یک فرصت طلایی است که باید از این فرصت برای توان افزایی اقتصادی زنان و افزایش درآمد خانوار روستایی استفاده کنند. در این صورت می توان انتظار مهاجرت معکوس را داشت. در غیر این صورت خالی شدن روستاها از سکنه غیر قابل اجتناب است."

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید