Iranian Agriculture News Agency

نخست وزیر مصر به وزراتخانه ها دستور داد

نخست وزیر مصر، شریف اسماعیل، به وزارتخانه های بهداشت، کشاورزی، تجارت، صنایع، توسعه محلی و محیط زیست دستور داد تا فورا پروتکل کنترل برای افزایش کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در استان های مختلف و با تمرکز بر استان هایی که از آلودگی آب رنج می برند، اعمال کنند.

دستورالعمل تضمین کنترل محصولات کشاورزی و کیفیت غذا ارایه شود

نخست وزیر مصر، شریف اسماعیل، به وزارتخانه های بهداشت، کشاورزی، تجارت، صنایع، توسعه محلی و محیط زیست دستور داد تا فورا پروتکل کنترل برای افزایش کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در استان های مختلف و با تمرکز بر استان هایی که از آلودگی آب رنج می برند، اعمال کنند.

به گزارش ایانا از سایت "ایجیپت ایندیپندنت"، وزیر کشاورزی، عبدل مونیم ال-بنا ( Abdel Moneim al-Banna )، کمیته ای را برای بررسی آثار باقی مانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی که در بازارهای محلی در استان های مختلف فروخته می شود، تشکیل داده است تا اطمینان حاصل شود که آن ها مطابق با مشخصات مربوط ( Egyptian code ) به کیفیت غذا باشند.

این هفته وزارتخانه احیا زمین و کشاورزی، اولین برنامه را برای پیگیری کیفیت محصولات کشاورزی در بازار آغاز خواهد کرد.

"وزارتخانه طی چند روز نمونه هایی از سبزیجات و میوه هایی که در بازارهای محلی در استان های مختلف فروخته می شوند، به منظور بررسی میزان باقی مانده سم محصولات به آزمایشگاه مرکزی آفت کش و فلزات سنگین (1) و مرکز آفت کش ها ( دپارتمان باقی مانده آفت کش ها) (2)ارسال می کند. این کار برای اطمینان از مطابقت با مشخصات سلامت عمومی و محیط انجام می شود." این مطلب را وزیر کشاورزی به روزنامه المصری ال- یوم (3) گفت.

به گفته وی، برنامه ابتدا در قاهره، اسکندریه، قلیوبیه، جیزه، بحیره، غربیه، اسماعیلیه و منوفیه اجرا خواهد شد.

وزیر کشاورزی افزود: "وی کمیته ای را برای نظارت بر اجرای برنامه، ارایه گزارش دوره ای مربوط به وضعیت محصولات کشاورزی و توصیه های مربوط به بهبود شیوه های کشاورزی و همچنین راه حل برای مشکل آلودگی آب با همکاری وزارت آبیاری، محیط زیست و مسکن تصویب کرده است."

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت:

1- Central Laboratory of Pesticide Residues and Heavy Metals

2- Central Pesticide Residues (Pesticides Residues Department)

3- Al-Masry Al-Youm : روزنامه مصری است که برای نخستین بار در ژوئن 2004 منتشر شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید