Iranian Agriculture News Agency

زند خبر داد:

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی از ارائه برنامه جامع تنوع زیستی جهان از 2020 تا سال 2050 در آینده نزدیک خبر داد.

تدوین برنامه جامع تنوع زیستی جهان برای سال 2050

به گزارش خبرنگار ایانا، اسکندر زند مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در آیین بزرگداشت روز جهانی تنوع زیستی و اولین جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی که امروز سه شنبه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: کنوانسیون تنوع زیستی با سه هدف حفاظت از تنوع زیستی، تضمین بهره وری پایدار از تنوع زیستی و اجزا آن و تضمین تسهیم عادلانه مزایای پس از بهره برداری در دنیا تشکیل شد که 10 زیر مرجع اعم از بسیج منابع، روابط بین الملل، بازوی مشورتی، ارتباط آموزش، آگاهی بخشی عمومی، تنوع زیستی ساحلی و دریایی به روش سنتی، مناطف حفاظت شده، استراتژی جهانی برای حفاظت و رده بندی را دارا است که حدود 100 نفر از متخصصین در این مرجع مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های 10 سال گذشته در دنیا برای تنوع زیستی افزود: برنامه تنوع زیستی جهان 5 راهبرد و 20 هدف داشت که ایبِس که یکی از مجامع بین المللی متخصص در زمینه تنوع زیستی است، این 20 هدف را ارزیابی کرده است که شامل آگاهی کامل مردم جهان از تنوع زیستی تا 2020، لحاظ شدن ارزش‌های تنوع زیستی در گزارشات تا 2020، حذف مشوق‌های مضر، اقدام برای تولید و مصرف پایدار در تمام سطوح، صفر شدن نابودی زیستگاه‌های طبیعی و جنگل‌ها تا سال 2020، پایدار شدن بهره برداری از ذخایر، مدیریت پایدار کشاورزی، آبزی پروری و جنگل داری، کاهش آلودگی‌ها، شناسایی گونه‌های مهاجم و اولویت بندی مسیر عبور آنها، به حداقل رسیدن فشار عامل انسانی بر روی زیست بوم‌ها، رسیدن مناطق حفاظت شده به 17 درصد و ساحلی به 10 درصد تا 2020، جلوگیری از انقراض گونه های در معرض انقراض تا 2020، حفظ تنوع زنتیکی موجودات، احیای زیست بوم‌های ارائه دهنده خدمات اساسی تا 2020، افزایش انعطاف پذیری زیست بوم‌ها و اجرای پروتکل ناگویا، اجرای اقدام استراتژی ملی در تمام کشورها و توجه به دانش مرتبط با تنوع زیستی است اما در سطح جهانی هیچ یک از این اهداف به طور کامل محقق نشده است.

زند با بیان این که امروز مسئله حفاظت و توسعه مطرح است، خاطرنشان کرد: حفاظت برای پایداری توسعه به وجود آمده اما زیاده خواهی بشر باعث شده است که این توسعه پایدار نشود.

وی افزود: تنوع زیستی با سرعت بی سابقه‌ای در حال زوال است و فشار ناشی از کاهش تنوع زیستی در حال افزایش است.

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی تصریح کرد: بر اساس گزارشات سال 2019، 8.5 میلیون گونه در جهان شناسایی شده که یک میلیون گونه‌ از این موجودات کره زمین  در معرض تهدید است. از دست رفتن تنوع زیستی از اَبَر چالش‌های فراروی جهان است.

وی با اشاره به برنامه های جهانی تنوع زیستی برای سال 2030 عنوان کرد: رونوشت اولیه این برنامه برای تمام کشورها ارسال شده تا نظرات خودشان را برای کنوانسیون تنوع زیستی ارسال کنند که در ایران هم در شهریورماه نظرات کارشناسان ارائه خواهد شد و در آبان ماه این برنامه‌ها نهایی می‌شود.

زند افزود: در این برنامه آمده،‌ لازم است اقدامات سیاستی سریعی در سطوح جهانی و ملی به منظور تغییر مدل های اقتصادی، اجتماعی و مالی صورت پذیرد، توقف روند از دست رفتن تنوع زیستی در 10 سال آینده اتفاق بیفتد، اکوسیستم‌های طبیعی را تا 20 سال آینده احیا کنیم و زندگی همگام با طبیعت تا سال 2050 هدف گذاری شده است.

وی ادامه داد: اهداف کلان این برنامه ها تا سال 2050، شامل ایجاد یک پارچگی در اکوسیستم، کاهش 50 درصدی خطر انقراض گونه‌ها، حفظ 17 درصدی تنوع ژنتیکی در تمام گونه‌ها، تسهیم عادلانه استفاده از منابع ژنتیکی، کاهش 50 درصدی گونه‌های مهاجم، کاهش 30 درصدی آفتکش‌ها، حذف زباله‌های پلاستیکی و کشاورزی پایدار است.

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم با این اهداف به زندگی هماهنگ با طبیعت برسیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید