Iranian Agriculture News Agency

مجری راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا گفت:

به گفته مجری راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی آموزش و فرهنگ‌سازی از جمله ضرورتهای توسعه کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی است.

آموزش، ابزاری برای توسعه کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی
به گزارش ایانا، مجری راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی با بیان این مطلب افزود:در همین راستا آموزش کارشناسان پهنه کشاورزی، به عنوان حلقه واسط نظام مدیریت و برنامه ریزی کشاورزی با بهرهبرداران بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حمیدرضا مختاری خاطرنشان کرد:پروژه کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی، با عنایت به این امر، در وهله نخست اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی متعدد و همچنین کارگاه آموزشی برای مدیران بالادستی در استان البرز و در ادامه برگزاری کارگاه آموزشی برای کارشناسان پهنه کرده است تا بدینوسیله زمینه توسعه آموزش در خصوص کسب و کارهای نوپا را در کنار تقویت شبکه فعالان زیست بوم کارآفرینی و استارتاپی تسهیل نماید.

او با اشاره به این که کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی با کسب و کارهای نوپا بخش کشاورزی با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) طی روزهای ۶ و ۱۳ دیماه برگزار شد،گفت: در این کارگاه دو روزه تمامی کارشناسان پهنه های کشاورزی استان البرز با مفاهیم استارتاپی، مراحل راه اندازی استارتاپ ها، شناخت وضعیت اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی کشور و استارتاپهای موفق داخلی و خارجی کشاورزی آشنا شدند. همچنین با معرفی استارتاپ «باسلام» فرایند توسعه این استارتاپ ارائه و فراگیران با ظرفیت های استارتاپ ها جهت کمک به کارآفرینی و بازاریابی تولیدکنندگان خرد روستایی آشنا شدند.

وی اظهار امیدواری کرد با شناسایی و آموزش فعالان زیست بوم کارآفرینی و استارتاپی بخش کشاورزی گام موثری جهت توسعه کسب و کارها و درنهایت حل برخی از چالش های بخش کشاورزی برداشته شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید