Iranian Agriculture News Agency

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد:

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: آنچه از مسئولان آموزش و پرورش انتظار می رود این است که با توجه به محرومیتی که برای ادامه تحصیل در مناطق عشایری وجود دارد، امتیازات ویژه ای را برای دانش آموزان عشایری برای ورود به دانشگاه های معتبر کشور اختصاص دهد.

امتیازات ویژه برای ورود دانش‌آموزان عشایر به دانشگاه

به گزارش ایانا، علیرضا سلیمی در مورد وضعیت آموزشی عشایر در کشور و لزوم توجه و رسیدگی به مشکلات آموزشی عشایر گفت: خوشبختانه در سال های اخیر آموزش و پرورش اقدامات بسیار شایسته ای انجام داده و به میزان قابل توجهی سطح سواد عشایر ارتقا پیدا کرده است. البته یکی از مشکلاتی که در خصوص وضعیت آموزشی عشایر وجود دارد، استنکاف عشایر از فرستادن فرزندانشان به کلاس های درس است، بنابراین در این خصوص مسئولان آموزش و پرورش در استان هایی که دارای عشایر هستند، باید با برنامه های اقناعی، عشایر را برای فرستاندن فرزاندانشان در مسیر کسب علم و دانش ترغیب کنند.

 
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با مشاهده کارنامه تحصیلی عشایری که در مسیر کسب علم و دانش قرار گرفته اند، می توان دریافت که این قشر دارای استعدادهای نهفته ای هستند که نیاز به توجه و رسیدگی دارد بنابراین باید برای آنان تدابیر و تصمیمات ویژه ای اتخاذ شود.

او با تاکید بر اینکه با روش های اقناعی می توان بسیاری از عشایر را که از کسب علم بازمانده اند به مسیر علم آموزی ترغیب کرد، بیان داشت: عشایر دارای مهارت هایی هستند که با آمیختگی آن با علم و دانش می تواند برای پیشرفت کشور مثمر ثمر باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید