Iranian Agriculture News Agency

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: حدود ۷۰درصد فارغ التحصیلان ما مشغول به کار می شوند و شغل اصلی آنان اشتغال و کارافرینی است.

۷۰درصد فارغ التحصیلان فنی و حرفه‌ای کارآفرین می‌شوند

به گزارش ایانا، ابراهیم صالحی عمران که برای بررسی وضعیت 7 آموزشگاه و دانشکده ی فنی و حرفه ایی گیلان به رشت سفر کرده است،هدف از سفر خود را بررسی از  توانمندی ها و ظرفیت های دانشکده های گیلان و نیازهای موجود برای ارتقای سطح کمی و کیفی عنوان کرد.

وی به تشریح اهداف و رسالت این دانشگاه برای تربیت نیروی کار برای رشد،تولید و اقتصاد جامعه پرداخت و عنوان کرد : دانشگاه فنی وحرفه ای از بزرگترین دانشگاه های ملی حضوری کشور قلمداد می شود که جمعیت دانشجویی آن بالغ بر ۱۷۰هزار نفر دانشجو با پوشش جغرافیایی ۱۷۳دانشکده را در بر می‌گیرد.

صالحی عمران، با تاکید بر اینکه هدف اصلی این دانشگاه تربیت نیروی کار برای رشد، تولید و اقتصاد جامعه است، گفت : اکنون نیز این دانشگاه برای حدود ۲هزار کد رشته دانشجو می گیرد که حدود ۱۰۰رشته کاردانی و حدود ۶۰رشته دوره کارشناسی ناپیوسته است.

وی با تاکید بر اینکه این دانشگاه دانشگاه ای ویژه است که عمده هدف آن این است که بتواند نیروی کار را بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی تربیت کند، تصریح کرد : نگاه آن تربیت دانشجو برای کارمندی و پشت میز نشینی نیست بلکه بتواند دانشجو را برای بخش خصوصی آماده کند و به همین خاطر ارتباط خاصی بین رشته‌های این دانشگاه با نیازهای حرفه ای و شغلی در جامعه دیده می شود.

صالحی عمران، با تاکید بر اینکه حدود ۷۰درصد فارغ التحصیلان ما مشغول به کار می شوند و شغل اصلی انان اشتغال و کارافرینی است خاطر نشان کرد : اعتقاد ما بر این است که فرد پس از این در دانشگاه فارغ التحصیل شد بتواند پس از آموزش هایی که به او داده شد در بازار کار برای خود دارمدی را کسب کند و بتواند زندگی فردی خود را تامین کند و هم اینکه در رشد و تولید ناخالص ملی هم نقش موثری داشته باشد.

وی همچنین با فاصله داشتن این دانشگاه با نیازهای حرفه ای موجود در جامعه نیز اشاره کرد که از بالغ بر حدود یک هزار و ۲۰۰حرفه شاید یک صد رشته در دانشکده های این دانشگاه اموزش داده می شود خاطرنشان کرد : از برنامه های اصلی دیگر ما برنامه ریزی درسی که در اختیار دانشگاه قرار می گیرد برنامه اصلی ما این است که رشته های موجود را از لحاظ سرفصل های اموزشی و هماهنگی دقیق با نیاز های بازارکارو شایستگی محور نمودن برنامه های درسی بتوانیم از لحاظ کمی تعداد درس ها و رشته های آموزشی را بیشتر ارایه داده و هم از لحاظ کیفی بتوانیم رشته های ما با بازار کار نزدیک تر کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید