Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان امور عشایر ایران خبر داد:

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: معیار فنی سیستم های ما در استان همان برنامه راهبردی ساماندهی جامعه عشایری است .

پیش‌بینی 150میلیاردتومانی از مالیات برای هزینه عشایر

به گزارش ایانا، کرمعلی قندالی در نشست با رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به اینکه دو مصوبه در شورای عالی عشایر در حوزه آموزش و فرهنگی و مذهبی داشتیم که به جدیت مطالبه می کنیم گفت: که بحث رفاه اجتماعی در آن مطرح است، آموزش و ترویج و مذهبی و فرهنگی و ما به عنوان دبیرخانه شورای عالی عشایر پیگیری می کنیم.

به گفته او، مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته 64 میلیارد تومان به عشایر تخصیص یافت. پیش بینی برای امسال 150 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: در برنامه هایی که نوشته می شود دیگر به آسیب ها توجه شود. 340 هزار هکتار از مراتع استان تهران نیست. 70 درصد درآمد عشایر از محل دام است و ما باید وارد زنجیره تولید گوشت قرمز می شدیم. براساس شاخص گذشته داریم حال را نیز براساس شاخص و براساس آن آینده را پیش بینی و برنامه ریزی می کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید