Iranian Agriculture News Agency

سازمان پزشکی قانونی:

پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: درچهارماه نخست سال‌جاری 35هزارو32نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5درصدافزایش یافته است.

نزاع‌های خیابانی 13 درصد افزایش داشته است

به گزارش ایانا به نقل از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، درچهارماه نخست امسال 35 هزار و32 نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی سی وسه هزارو 362 نفر اعلام شده بود5درصد افزایش یافته است.

بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در 4ماه ،بیست ودو هزار و 458 نفر مرد و ۱۲ هزار و 574 نفر زن بوده اند. در تیرماه نیز آمار مراجعین نزاع با13درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 96 به ۱۰ هزار و ۲۷ مورد رسیده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید