Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: آموزش، وسیله ای برای ارتقاء و بالندگی یک مجموعه سازمانی در راستای یک هدف مشخص است. بنابراین نیازمند داشتن هدف مشخص هستیم تا آموزش های ما معنی پیدا کند.

آموزش کلید پیوند شهر و روستاست
به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسین شیرزاد با بیان این مطلب و در پاسخ به پیشنهاد مطرح شده یکی از اعضای دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در نشست رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: مشکلات بخش آموزش و اصولاً هر مشکل سیستمی از جایی شروع می شود که نقصان در استراتژی مشخص و برنامه راهبردی مجموعه سازمانی، پیش می آید.
به گفته او، ماموریت و اهداف، در صورت موجود بودن استراتژی سازمانی است که معنی پیدا می کند. میًبایست مشخص شود که مجموعه و سازمان قرار است که با چه منابعی و به کجا برود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد: داشتن استراتژی مشخص است که چشم انداز و سپهر کاری و برنامه ای را تعیین می کند. چرا که وقتی ماموریت و چشم انداز نداشته باشیم؛ یعنی در واقع برنامه ای نداریم و وقتی برنامه ای موجود نباشد از بودجه هم خبری نمی شود. زیرا بودجه، زمان مالی برنامه است.
شیرزاد اظهار داشت: فقدان استراتژی و چشم انداز باعث می شود تا گرفتار روزمرگی و گرفتار بحران باشیم و اگر هدف مشخص هم موجود نباشد، یک مدیر فقط مشغول است که بحران ها را حل کند. سیاست غلط هر مدیری را گرفتار بحران می کند.
او همچنین از تدوین در حال انجامِ برنامه استراتژی راهبردی برای سه سال آتی سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد و در ادامه افزود: در این افق است که آموزش ها معنا پیدا می کند و می تواند از حالت گَعده ها یا دور هم نشینی های استانی و دوستانه خارج شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این فصل بحرانی و ساختارهای ناساخته تحمیل شده، راهی جز تقویت تعاون، همدلی، مشارکت و همبستگی با انرژی و قدرت بیشتر نداریم و همدلی تنها راهی است که می تواند جامعه ما را به سرمنزل مقصود برساند. در مدیریت مشارکتی سازمان، همه ما نقش موثر خواهیم داشت و برای پاسخگویی به مسائل، مسائلی که در سازمانها ابتدا مسائل خیلی ساده ای هستند، به ایجاد دیالوگ دو طرفه و گفتمان چند جانبه و جدید نیاز داریم. دیالوگ ها وقتی انباشت بشود، خود بخود تبدیل به یک فصل برنامه‌ای می شود و این راه را برای آینده ای روشن باز میکند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید